13.08.2016 11:50

FOTO: Ķekavas novada jaunieši piedalās nometnē "Miera balodis"

Autors  Jana Babre-Laime
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
FOTO: Ķekavas novada jaunieši piedalās nometnē "Miera balodis" Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs

Jau nedēļu Ķekavas novadā, mežā pie Plakanciema norisinās brīvdabas jauniešu nometne, kuru projekta "Miera balodis" ietvaros organizē Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs un Reģionālā pašvaldības policija.

Kā stāsta Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Linda Vaškevica-Veita, nometne tiek rīkota starptautiska projekta ietvaros, kuram finansējumu piešķīris Vācijas Rotari klubs. Projekts "Miera balodis" Ķekavas novadā tiek īstenots jau teju divus gadus un noslēgsies nākamā gada pavasarī.


Tā mērķis – ar dažādu pasākumu palīdzību mazināt vardarbību Ķekavas novada jauniešu vidū un izglītot vecākus par nevardarbīgas audzināšanas un disciplinēšanas metodēm. Tiek rīkoti arī semināri skolotājiem, kuros pedagogiem māca atpazīt un apkarot vardarbības pazīmes skolēnu vidū. Turklāt pasākumi notiek interaktīvā un jauniešiem saistošā veidā, caur fotografēšanu, mūziku, teātri. Notikušas pat dīdžeju skolas un video veidošanas nodarbības.

Linda Vaškevica-Veita piebilst, ka arī šī nometne, kas rīkota sadarbībā ar Reģionālo pašvaldības policiju, ir viens no posmiem, lai jauniešus satuvinātu, izglītotu, mācītu līdzās pastāvēt, turklāt sniegtu noderīgas zināšanas.

Izdzīvošanas skola brīvā dabā

Nometnē piedalās 9-13 gadus veci novada skolēni, viņu vidū arī jaunieši no sociālā riska ģimenēm. Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja norāda, ka nometnes mērķis nav jauniešu izklaidēšana, jābūt arī "pievienotajai vērtībai". Savā ziņā sadarbība ar policiju esot arī preventīvā darba veikšana: "Parādām jauniešiem, ka policisti nav bubuļi, no kuriem jābaidās, bet tajā pašā laikā atgādinām – likums un noteikumi attiecas uz visiem."

Nometni vada divi policisti, kuriem talkā ik dienu nāk kāds speciālists, kurš vada nodarbības. Tiek apgūti izdzīvošanas pamati, nometnes ierīkošanas principi, uguns un ūdens iegūšana, orientēšanās nepazīstamā vidē, palīdzības sniegšana cietušajiem, pareiza glābšanas dienestu izsaukšana un rūpes par līdzcilvēkiem.

"Miera balodis" norisinās mežā, nav ērtību un komforta. Jauniešiem ierašanās dienā pašiem bijusi jāiekārto nometnes vieta – celta nojume, taisīti krēsli, soli un galdi, izmantojot to, kas atrodams mežā. Bijušas jāapgūst arī ēdamo un indīgo ogu un sēņu sugas, lai vajadzības gadījumā pagatavotu maltīti tikai no brīvā dabā atrodamiem produktiem.

Bez telefoniem, bet laimīgi

Linda atklāj, ka viens no obligātiem nosacījumiem nometnes apmeklēšanai bijusi atteikšanās no mobilo telefonu lietošanas. Jaunieši to pieņēmuši un raduši prieku citās aktivitātēs, ne tikai "sērfošanā" viedtālruņos.

"Ir lieliski redzēt dalībnieku sejās prieku, gandarījumu un lepnumu par pašu paveikto. Mums pat ir puisis, kurš nometnē paša rokām gatavoto krēslu vedīs līdzi uz mājām," stāsta nometnes rīkotāja. "Tas ir prieks par to, ka spējam kaut ko arī radīt, ne tikai patērēt, turklāt tas viss notiek svaigā gaisā, ārpus pilsētas."

Jauniešos pamodies entuziasms un darbošanās prieks, esot reizes, kad pusdienu pārtraukumā puiši vēlas nevis spēlēt futbolu, bet kaut ko būvēt, gatavot solus un krēslus.

Linda Vaškevica-Veita nenoliedz, ka jāpievērš īpaša uzmanība tiem bērniem, kuru ģimenē ir kādas problēmas, trūkst rūpju un gādības no vecāku puses: "Katram jāatrod individuāla pieeja, reizēm katrs personīgi jāaicina darboties vai iesaistīties kādā spēlē, bet ir patiess gandarījums, kad redzi – bērns ir "atvēries", līdzdarbojas un komunicē ar pārējiem."

Nometnes vadmotīvs esot arī cieņa vienam pret otru, draudzīgums: "Pamanīju, ka brīdī, kad jaunieši nolika savus telefonus un uzvilka nometnes kreklus, neviens vairs nešķiroja, kurš ir bagāts un kuru šeit nosūtījis sociālais dienests. Ir kopības sajūta."

Monta (10) stāsta, ka informāciju par nometni internetā atradusi viņas mamma. "Tas ir viens no vasaras labākajiem piedzīvojumiem, "pauž meitene. Monta norāda, ka ne nometnē, ne skolā nesaskaras ar vardarbību un mēģina sadzīvot ar visiem. Vislabāk meitenei patikušas mācības par pirmās palīdzības sniegšanu un nestuvju izgatavošana no dabā atrodamiem materiāliem.

Mārtiņš (11) atklāj, ka viņu nometnei pieteikušas sociālā dienesta darbinieces. "Sākumā nesapratu, kas tur notiks, bet vēlāk piekritu piedalīties." Arī Mārtiņš norāda, ka nometnē nav bijuši konflikti un jaunieši sadzīvojuši draudzīgi. Vislabāk puisim patikušas sportiskās aktivitātes un policistu demonstrētie pašaizsardzības paņēmieni. "Nākamgad noteikti piedalīšos atkal!"