14.07.2015 09:43

Palielinoties dzimstībai, Ķekavā domā par izglītības iestāžu paplašināšanu

Autors  www.kekava.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Palielinoties dzimstībai, Ķekavā domā par izglītības iestāžu paplašināšanu Einārs Binders

Ķekavas novads var lepoties ar vienu no labākajiem dzimstības rādītājiem Latvijas novadu starpā. 2014. gadā Ķekavas novadā piedeklarēti 365 jaundzimušie. Taču, ņemot vērā arī turpmāk prognozēto bērnu skaita pieaugumu, tuvākajā laikā var pietrūkt vietu ne tikai pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), bet arī novada skolās.

Izvērtējot vietu skaitu pašvaldības bērnudārzos un deleģētajās grupās turpmākajos piecos gados, ņemot vērā bērnu skaita pieaugumu, Ķekavas novada Izglītības daļas speciālisti prognozē, ka pašvaldība, iespējams, vairs nespēs nodrošināt bērnus ar vietu pašvaldības bērnudārzos no 3 līdz 3,5 gadu vecuma, kā tas bija līdz šim.

Lai nodrošinātu novadā deklarēto bērnu pirmsskolas izglītību no 1,5 gadu vecuma, kā to nosaka likumdošana, uz 2015./2016.mācību gada sākumu būtu nepieciešamas 570 papildus vietas. Šī brīža situācija ir tāda, ka 2014. gadā dzimušos bērnus nodrošinās ar vietu pašvaldības bērnudārzā tikai no četru gadu vecuma, bet šogad dzimušos - no piecu gadu vecuma.

Lai risinātu bērnudārzu rindu problēmu, pašvaldība līdzfinansē privāto bērnudārzu un aukļu pakalpojumus vecākiem, kuru atvases gaida rindā uz pašvaldības dārziņu. Kopējais bērnu skaits rindā uz pirmsskolas izglītības pakalpojumu ir 1543. Reāli pretendējošo bērnu skaits uz pašvaldības vietām bērnudārzos (no pusotra gada vecuma) ir 1058 bērni, no tiem tikai 344 ar 2015. gada 1. septembri jau tiks nodrošināti ar vietām pašvaldības bērnudārzā.

Šobrīd pašvaldības kompensācija piešķirta 312 bērnu vecākiem, kas apmeklē privāto bērnudārzu, un 321 bērna ģimenei, kas izmanto aukles pakalpojumus. Kompensācija, ko vecāki saņem par privātā bērnudārza vai aukles pakalpojumu izmantošanu, ir 228 eiro par vienu bērnu. Līdz šim daļa kompensācijas summas tika segta no valsts budžeta līdzekļiem, taču šobrīd pašvaldība ir neziņā, vai arī turpmāk var rēķināties ar valsts finansējumu, jo esoša finansējuma sistēma ir spēkā līdz šī gada beigām.

Kopumā šī gada Ķekavas pašvaldības budžetā kompensācijām paredzēti 1,2 miljoni eiro, kas aprēķināti, vadoties pēc šobrīd spēkā esošā modeļa, kur valsts sedz 62 % no aukles pakalpojumiem un 71 % no privātā bērnudārza pakalpojumiem, taču, ja pašvaldība vairs nesaņems valsts atbalstu, jārēķinās, ka šogad kompensācijās izmaksājamā summa var pieaugt par 400 000 – 700 000 eiro.

Līdz ar jaunās Ķekavas sākumskolas uzcelšanu pašvaldība šobrīd vēl var nodrošināt pamata un vidējās izglītības pieprasījumu Ķekavas novadā, taču, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, tiek prognozēts, ka jau sākot ar 2016./2017. mācību gadu būs izsmeltas iespējas uzņemt skolēnus Pļavniekkalna sākumskolā un Baložu vidusskolā, bet ar 2019./2020. mācību gadu – arī Ķekavas vidusskolā.

Ķekavas novada pašvaldība jau šobrīd plāno, kā risināt situāciju. Šī gada budžetā paredzēti līdzekļi divu skolu paplašināšanas tehnisko projektu izstrādei. Ir veikta sākotnējā tehniskā ekspertīze Pļavniekkalna sākumskolā un bijušajā Ķekavas sākumskolas ēkā Skolas ielā 2.

Runājot par Pļavniekkalna sākumskolu, veiktajā ekspertīzē konstatēts, ka 1910. gadā celtā ēka ir viduvējā stāvoklī, lai arī laika gaitā hidroizolācijas neesamība atstājusi sekas uz ēkas pamatiem un līdz ar to mitrs ir arī ēkas mūris. Vadoties pēc veiktās ekspertīzes, tālāk tiks lemts, kā visefektīvāk izmantot esošo ēku un zemi, lai paplašinātu telpas, piebūvējot esošajai ēkai papildus korpusu un tādējādi nodrošinot iespēju mācīties vairāk skolēniem. Turklāt šis risinājums ļaus atteikties no moduļu nomas, kas 2014. gadā pašvaldībai izmaksāja gandrīz 55 000 eiro.

Pēc pašreiz spēkā esošās informācijas Ķekavas Mākslas skolā telpu trūkuma dēļ nākamajā mācību gadā būs ierobežotas iespējas uzņemt jaunus audzēkņus. Lai daļēji risinātu telpu jautājumu un nodrošinātu valsts apmaksāto licencēto programmu realizēšanu šobrīd uzņemto audzēkņu skaitam, plānots likvidēt skolas izstāžu zāli, pārveidojot to par mācību klasi.

Vecāko kursu audzēkņiem mācību laiki tiks nodrošināti vakara stundās līdz plkst. 20.00, savukārt jaunāko kursu audzēkņiem atvēlētas divas telpas jaunajā sākumskolā. Nepieciešamības gadījumā dažas stundas būs iespējams noturēt kultūras nama (pagrabā) telpās. Pēc Ķekavas mākslas skolas direktores veiktajiem aprēķiniem esošajos telpu nodrošinājuma apstākļos Ķekavas Mākslas skola nevarēs uzņemt jaunus audzēkņus turpmākos 3 gadus.

Lai risinātu šo problēmu, Ķekavas novada pašvaldība veica vecās sākumskolas ēkas Skolas ielā 2 tehnisko ekspertīzi, lai saprastu kādā stāvoklī ēka šobrīd ir, un kādas ir iespējas veikt ēkas pārbūvi par mākslas skolu. Ekspertīzē konstatēts, ka pirms 120 gadiem celtajā ēkā būs jāveic nozīmīgi kapitālieguldījumi.

Lielu postu ēkas pamatiem un pagrabam nodarījuši gruntsūdeņi, kas ir raksturīgi tik vecām ēkām, jo pagājušā gadsimta sākumā vēl nebija attīstīta prakse veikt pamatu un pagrabu hidroizolāciju. Pastāvīgais mitrums ir veicinājis pelējuma attīstību. Arī nesošās konstrukcijas ir nolietojušās un zaudējušas daļu nestspējas. Tās būs jāmaina, tāpat kā jumta konstrukcijas. Šobrīd jau uzsākta ēkas pārbūves projektēšana, kas tad arī ļaus apjaust, cik liels būs vecās sākumskolas pārbūvei par mākslas skolu nepieciešamais finansējums.

Arī Baložu vidusskolas vadība kopā ar pašvaldības Izglītības daļu jau plāno, kā arī turpmāk nodrošināt pieprasījumu pēc izglītības pilsētā. Jau drīzumā iecerēts izpētīt kā droši pārbūvēt 4. stāvā esošo aktu zāli par trim mācību klasēm, jo prognozētais bērnu skaita pieaugums jau tuvāko divu gadu laikā radīs nepieciešamību pēc papildus vietām.