11.11.2013 15:17

Ogres 1. vidusskola drīzumā cer saņemt amerikāņu projekta akceptu

Autors  Ogrenet.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Šobrīd notiek Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja projektu konkursa iesniegto ieceru izvērtēšana, kur dalībnieku vidū ir arī Ogres 1. vidusskola.

Joprojām tiek gaidīta oficiāla atbilde par Ogres 1. vidusskolas ieceres apstiprināšanu. Tomēr, kā informē Ogres novada Attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Grīsle, pašvaldība regulāri sazinoties ar projekta iniciatoriem, kuri izrādījuši interesi un decembrī grasās apmeklēt Ogres 1. vidusskolu, lai klātienē pārliecinātos par projekta realizēšanas nepieciešamību. "Noraidīti neesam," sacīja skolas direktore Ineta Tamane.

Pateicoties starp Ogres novada un Afganistānas pilsētas Maimanas pašvaldībām 2011. gadā noslēgtajam sadraudzības līgumam un faktam, ka latviešu karavīri piedalās NATO operācijās šajā valstī, ar Latvijas Ārlietu ministrijas gādību kādu laiku iepriekš tika izsludināts Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Aizsardzības sadarbības biroja projektu konkurss. Izmantot šo iespēju nelaida garām Ogres 1. vidusskolas direktore Ineta Tamane kopā ar novada Attīstības nodaļu, iesniedzot skolas 3. korpusa jumta renovācijas skici un tāmi.

Amerikāņu piedāvājums iesaistīties šajā konkursā lielā mērā ir pateicoties tieši pilsētu sadraudzībai ar Afganistānas pilsētu Maimanu, ko visai nopietni savulaik stiprinājis pašreizējais Ogres novada domes deputāts Egils Helmanis. Beidzamo trīs gadu laikā Maimanas mērs jau reizi viesojās Ogres 1. vidusskolā, ir rīkotas arī skolēnu veidoto zīmējumu izstādes, dāvaniņu un video sveiciena sūtīšana. "Savs nopelns ir arī Egilam Helmanim, kāpēc šī sadarbība sākusies – gan izstādes, gan ziedojumi Maimanas skolēniem," atzīst Tamane un papildina: "Arī video sveicieni Latvijas karavīriem, kuri atradās misijā Afganistānā, izraisīja emocijas gan skolēniem, gan karavīriem. Par to esam saņēmuši Aizsardzības ministrijas pateicību."

Drīz vien ASV vēstniecības amatpersonas taujāja par novada vajadzībām, kam sekoja atbilde, piedāvājot trīs būtiskas lietas: Ogres 1. vidusskolas stadiona rekonstrukciju, 3. korpusa jumta siltināšanu un Jaunogres vidusskolas stadiona rekonstrukciju. Ogres 1. vidusskolas jumtam nepieciešami aptuveni 65 tūkstoši latu, bet stadiona izbūvei – 250 tūkstoši latu. Tomēr amerikāņu izvēle izvērtēšanai kritusi uz 3. korpusa jumta siltināšanu, kā rezultātā tiktu ekonomēti līdzekļi apkurei.

"Šis ir septītais gads kopš strādāju kā Ogres 1. vidusskolas direktore. Ja runāju par paveikto, tad ir saremontēti jumti gan 2. korpusam, gan sporta hallei. Palicis ir minētais 3. korpusa jumts un pārejas jumti, tie nav cauri, bet ir liels siltuma zudums. Īpaši to izjūt vakara nodaļas izglītojamie, jo ziemā telpās ir neatbilstoša temperatūra."

Ogres 1. vidusskolas direktore arī norāda, ka pēc viņai pieejamās informācijas karavīri paši veiks šos jumta siltināšanas darbus. Piebildīsim, ka Ogres novadā amerikāņu karavīri jau ir ieguldījuši savu darbu un līdzekļus VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa labiekārtošanā.

Lielu darbu idejas realizēšanā veic arīdzan Latvijas Ārlietu ministrija, kas sagatavo projekta dokumentus, ko vēlāk amerikāņi izvērtē līdz ar citu valstu iesniegtajām vēlmēm un iecerēm. "Pēc tam varētu tikt prasīts tehniskais projekts, taču tas jau ir amerikāņu ziņā, ko viņi taujās no skolas vai pašvaldības pirms darbu sākšanas," saka direktore.

Skolas "dārziņā" ir vēl citi veicamie darbi
Ogres 1. vidusskolas veicamo darbu aktualizēšanā iesaistās arī skolēnu vecāki, kuri aktīvi darbojas Izglītības iestādes padomē. "Cenšos atklāti runāt par problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem vai remontiem ar vecākiem. Redzot, ka ir daudzas lietas, kas šajā skolā jāsakārto, iespējams, skolēnu vecāki tieši tāpēc izvēlējās un ievēlēja mani Ogres novada domē, lai skolu varētu vēl pienācīgāk sakārtot. Ogres 1. vidusskolā mācās viena trešā daļa no Ogres novada skolēniem. Prioritāras ir trīs lietas – skolas piebraucamie ceļi un nepietiekamais stāvvietu skaits skolas tuvumā, novecojušais un neatbilstošais prasībām stadions un arī lietus un sadzīves kanalizācija, kā daļa nav izbūvēta un daļa ir bojāta ar koku saknēm, tādējādi nedarbojas."

Tieši beidzamā pieminētā lieta pašreiz esot visaktuālākā, jo, neskatoties uz to, ka skola atrodas Zinību kalna virsotnē, lietus ūdens novadīšana radījusi sarežģījumus un vietām ēka plaisā. "Regulāri veicam ēkas monitoringu, esam veikuši arī ģeodēziskos urbumus un esam konsultējušies ar speciālistiem, kuri devuši atzinumus par ēkas drošību," informē direktore. Šobrīd nokrišņu laikā radīto ūdens daudzumu novada vēl skolas pirmssākumos izveidotā sistēma, kas nu ir nepilnīga un novecojusi. Turklāt šī lietus ūdens kanalizācija izbūvēta, šķērsojot stadionu, kas ir nepareizi. Tādēļ kopā ar stadiona projektu ir jāparedz lietus ūdens novadīšana gar stadionu. Direktore plāno nākamā gada budžetā iekļaut finansējumu stadiona projektam un 2015. gadā stadiona rekonstrukcijai. Iespējams, ka tad būs iespējams līdzekļus piesaistīt no Eiropas Savienības struktūrfondiem, jo par to ir informācija Sporta attīstības programmā 2014.-2020. gadam Latvijā. Vēl – 2016. gadā plānota arī Ogres 1. vidusskolas akreditācija (iepriekšējā notika 2010. gadā, un veicamajos uzdevumos jeb rekomendācijās ir stadiona rekonstrukcija un skolas piebraucamā ceļa sakārtošana, nodrošinot bērnu drošību).

"Darba daudz un ieceru ne mazāk, bet, ja jau izglītība ir viena no novada prioritātēm, tad arī veicamie darbi ir jāsaista ar prioritātēm. Ogres novads ir viens no nedaudzajiem Latvijas novadiem, kur bērnu skaits palielinājies. Tāpēc skolas uzdevums ir piedāvāt konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību, ieskaitot sporta aktivitātes. Redzēt savu bērnu veselu, aktīvu un izglītotu – tā ir ikviena vecāka vēlme un dzīves prioritāte," uzsver Tamane.