20.08.2013 10:41

Stopiņu dome piešķirs vienreizēju pabalstu skolēnu vecākiem

Autors  www.stopini.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Stopiņu dome piešķirs vienreizēju pabalstu skolēnu vecākiem Krišjānis Grantiņš

Stopiņu novada domes deputāti atbalstīja sociālā dienesta priekšlikumu piešķirt vienreizējos sociālos pabalstus skolas piederumu iegādei pirms šī mācību gada. 

Pabalsti 50 latu apmērā tiks piešķirti tādām ģimenēm, kas audzina bērnu invalīdu, ar celiakiju slimojošo skolēnu, aizbildniecībā esošo skolēnu, audžuģimenē ievietotu bērnu, kā arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Tāpat pie pabalsta tiks daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes.

Savukārt tiem bērniem, kuri ietilpst šajā kategorijā un sāk mācības 1. klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs – Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā, Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Gaismas internātskolā – pabalsts būs 100 latu.

Ja bērns, persona vai ģimene pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par vienu sociālās grupas kategoriju. Šādā gadījumā persona var izvēlēties, kāda veida sociālās grupas pabalstu vēlas saņemt. Personām, kas vēlas saņemt pabalstu, Stopiņu novada domes sociālajā dienestā jāiesniedz skolas izdota izziņa, no kuras secināms, ka bērns mācās, izņemot bērnus, kas mācās novada izglītības iestādēs. Pabalsts izmaksājams par bērnu skolēnu (atbilstoši noteiktajai sociālajai grupai), kura dzīvesvieta deklarēta Stopiņu administratīvajā teritorijā.