30.12.2017 11:09

Latvijas bāriņtiesas meklē mājas 284 bērniem, tostarp 55 zīdaiņiem

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Latvijas bāriņtiesas meklē mājas 284 bērniem, tostarp 55 zīdaiņiem arhīvs

Patlaban Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīcībā ir 166 lūgumi no Latvijas bāriņtiesām par iespēju palīdzēt meklēt ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē 284 bērniem, tostarp 55 bērniem vecumā līdz diviem gadiem.

Par to aģentūru LETA informēja inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gluščenko.

Visvairāk bērniem mājas tiek meklētas Rīgas reģionā, kur ģimenes meklē 55 bērniem, kā arī Daugavpilī, kur pilsētas un novada bāriņtiesa meklē mājas kopumā 56 bērniem.

Gluščenko norādīja, ka, lai laulātie vai persona varētu uzņemt kādu no bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, nepieciešams ar bāriņtiesas lēmumu tikt atzītam par kādas no ārpusģimenes aprūpes formām, piemēram, audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni.

Pēc Gluščenko paustā, pirmie soļi visām aprūpes formām ir vienādi, proti, vispirms jāsāk ar ģimenes ārsta apmeklējumu, lai saņemtu izziņu par personas veselības stāvokli, pēc tam jānoskaidro, kur atrodas personas deklarētās dzīves vietas bāriņtiesa, un pieņemšanas laikā doties uz tikšanos, un tad jāvēršas bāriņtiesā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu par veselības stāvokli, ar lūgumu izvērtēt personas un laulāto atbilstību viesģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai adoptētāja statusam.

Nākamie soļi katrai aprūpes formai atšķiras. Audžuģimenei bāriņtiesa veiks izpēti un sniegs atzinumu par piemērotību. "Ja atzinums ir pozitīvs, tiek iziets bezmaksas 98 stundu apmācību kurss, bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kas dod tiesības audžuģimenei uzņemt bērnu, vai atteikumu," norāda Gluščenko.

Adoptētāju gadījumā bāriņtiesa ne ilgāk kā sešu mēnešus iepazīstas ģimeni un veic tās izpēti. Pēc izpētes procesa, bāriņtiesa izvērtē un pieņem lēmumu par atzīšanu par adoptētājiem. Saņemot apstiprinošu atbildi, potenciālie vecāki tiek uzņemti adoptētāju rindā Labklājības ministrijā un viņiem ir tiesības uzņemt bērnu pirmsadopcijas aprūpē.

Lai piešķirtu aizbildņa statusu, bāriņtiesa vērtē, vai par aizbildi ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, kā rezultātā pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu, kas dod iespēju iepazīties ar bērnu un ņemt viņu aizbildnībā.

Savukārt, lai noteiktu viesģimenes statusu, bāriņtiesa nosūta personu vai laulātos pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, un pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, kas dod tiesības tikties ar ārpusģimenes aprūpes iestādē esošu bērnu un uzņemt viņu savā dzīvesvietā, piemēram, brīvdienās, vai atteikumu.