03.10.2017 15:31

Tiks ieviests audžuģimeņu reģistrs, veidotas specializētas audžuģimenes un atbalsta centri

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Tiks ieviests audžuģimeņu reģistrs, veidotas specializētas audžuģimenes un atbalsta centri pixabay.com

No nākamā gada 1. septembra Latvijā tiks ieviesta audžuģimeņu informācijas sistēma jeb reģistrs, kur bāriņtiesas pašas varēs piekļūt datiem par audžuģimenēm visā Latvijā, neiesaistot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI).

To paredz otrdien, 3. oktobrī, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā". Šāds reģistrs būtiski paātrinās ārpusģimenes aprūpē esoša bērna nonākšanu audžuģimenē, informēja Labklājības ministrijā.

Ministru kabinets sēdē pieņēma arī likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", kas paredz no 2018. gada 1. jūlija Latvijā ieviest specializētās audžuģimenes un atbalsta centrus.

Kā specializētās audžuģimenes plānots ieviest krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns jebkurā diennakts laikā, tādā veidā nodrošinot, lai pēc iespējas mazāk bērnu nonāktu institucionālā aprūpē pēc tam, kad bērns ir šķirts no ģimenes; zīdaiņu audžuģimenes, kuru ieviešana mazinātu bērnu līdz trīs gadu vecumam atrašanos institucionālā aprūpē.

Tiks veidotas arī audžuģimenes, kas aprūpēs bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī audžuģimenes, kas aprūpēs bērnus, kuri cietuši no smagas vardarbības, lai pēc iespējas ātrāk bērnam varētu sniegt nepieciešamos atbalsta pasākumus, mazinot traumas radītās sekas ilgtermiņā. Audžuģimenēm tiks noteikts atšķirīgs atalgojums kā pārējām audžuģimenēm, un arī par šīm audžuģimenēm tiks veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Savukārt atbalsta centri būs pašvaldības, komersanta, biedrības vai nodibinājuma izveidota institūcija, un to tiešie uzdevumi būs atbildēt par savā teritoriālā iedalījumā esošām pašvaldībām, tajās esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Atbalsta centri nodrošinās apmācības un psiholoģisko izpēti potenciālajām audžuģimenēm; atlasīs piemērotās audžuģimenes un nodos informāciju bāriņtiesai lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanai; uzturēs audžuģimeņu reģistru un sniegs informāciju bāriņtiesai par piemērotu audžuģimeni konkrētam bērnam; savedīs kopā bērnu ar audžuģimeni; izstrādāt rehabilitācijas un atbalsta plānu konkrētajai audžuģimenei; nodrošinās papildus apmācības audžuģimenēm, kā arī nodrošinās psiholoģiskā atbalsta saņemšanas iespējas gan psihologu konsultāciju, gan atvalsta grupu veidā.

Specializēto audžuģimeņu un atbalsta centru ieviešanas modeli Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi sadarbībā ar nozares partneriem – nodibinājumu "Sociālo pakalpojumu aģentūra", Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrību "Terēze".

Likumprojekts vēl jāizskata un jāpieņem Saeimā.