09.05.2016 12:37

SKDS pētījums: pie kādiem nosacījumiem sievietes gribētu vairāk bērnu?

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
SKDS pētījums: pie kādiem nosacījumiem sievietes gribētu vairāk bērnu? arhīvs

5. maijā Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS prezentēja pētījumu "Nosacījumi, pie kādiem sievietes būtu gatavas laist pasaulē bērnu". Kā būtiskākie nosacījumi tika minēti personīgā finansiālā situācija, darba apstākļi, veselība un valsts pabalsti.

Šoreiz aptauja tika veikta Ances un Jūrkalnes pagastos, kas ir nelielas apdzīvotas vietas Ventspils apkārtnē. Tika aptaujātas sievietes reproduktīvajā vecumā. Iegūtie dati liecina, ka pieaudzis to sieviešu īpatsvars, kuras tuvāko trīs gadu laikā sev vēlētos vēl kādu bērnu.


Kā faktorus, no kuriem lielā mērā ir atkarīgs tas, vai bērni tiks laisti pasaulē, aptaujātās sievietes visbiežāk minējušas personīgo finansiālo situāciju (49 %), darba esamību (44%), personīgo veselības stāvokli (43%), valsts pabalstus (41%), piemērota partnera esamību (34%), sadzīves apstākļus (32%), laulātā vai dzīvesbiedra darba esamība (32%), iespējas izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu (30 %), bērnu dārzu pieejamību (28%).

Sabiedrības attieksmi pret ģimenēm ar bērniem kā ļoti labu vērtē tikai septiņi procenti aptaujāto sieviešu, bet valsts institūciju attieksme 41 procents respondentu vērtē kā viduvēji atbalstošu.

Ja šie rādītāji uzlabotos, vēl vienu bērnu noteikti laistu pasaulē 27 procenti respondentu.

Par visvēlamāko bērnu skaitu pašreizējā Latvijas situācijā vienā ģimenē aptaujātās sievietes atzīst 2,36 bērnus (visu sieviešu atbilžu vidējā aritmētiskā vērtība).

Šobrīd Latvijā uz vienu sievieti ir vidēji 1,65 bērni.