29.04.2016 19:28

Iespēja parakstīties par iniciatīvu "Mamma, tētis un bērni"

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

4. aprīlī Eiropas Savienībā uzsākta pilsoniskā iniciatīva "Mamma, tētis un bērni". To ierosinājusi Eiropas pilsoņu komiteja, kuru pārstāv dalībnieki no Portugāles, Vācijas, Horvātijas, Polijas, Zviedrijas, Slovākijas un Francijas. Iniciatīvas ierosinātāji vēlas panākt, ka tiek pieņemta vienota ģimenes definīcija, kas attiektos uz visām ES dalībvalstīm.

Iniciatīvas interneta vietnē mumdadandkids.eu/lv lasāms: "Noslēdzot laulību, vīrietis un sieviete pauž vēlēšanos uzņemties vienu no visu laiku ievērojamākajiem projektiem – dibināt kopīgu ģimeni.


Valsts neatzīst laulību jūtu dēļ. Valsts atzīst laulību tādēļ, ka paaudžu nomaiņa un bērnu audzināšana garantē tautas nākotni. Tas izskaidro laulības nozīmīgumu, un svarīgi atcerēties, ka laulība nav tikai līgums – tā ir institūcija. Laulība pasargā ģimeni, jo tā balstās uz apņemšanos (lēmumu) dzīvot kopā savstarpējā cieņā un atbildībā par bērniem, kas ir dzimuši šajā savienībā.

Neapšaubāmi, ģimene ir ļoti svarīga katram indivīdam un visai sabiedrībai. Tā ir vieta, kur bērni tiek gaidīti un uzaudzināti; kur katram no mums ir sava vieta dzimtas kokā. Ģimene mūs savstarpēji savieno, tajā sākas solidaritāte un dalīšanās, tā ir vislabākais drošības tīkls un visefektīvākā aizsardzība pret vientulību. Ģimene ir arī ekonomikas dzinējspēks tagadnē un nākotnē."

Iniciatīvas autori norāda – Eiropas Savienības dibinātāji paredzēja, ka uz jautājumiem, kas saistīti ar ģimeni, ir attiecināms subsidiaritātes princips, tā ir katras dalībvalsts atbildība. Citiem vārdiem sakot, politiskajiem lēmumiem, kas skar ģimeni, ir jābūt pieņemtiem nacionālajā līmenī, pēc iespējas tuvāk ģimenēm.

"Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 9. pants aizsargā katru dalībvalsti pret Eiropas Savienības iejaukšanos laulības un ģimenes politikas jomā. Tomēr, neskatoties uz to, laika gaitā Eiropas Savienība ir apstiprinājusi vairākus dokumentus, kas runā par laulību un ģimeni. Un atšķirības starp Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem turpina pieaugt."

Tāpēc iniciatīvas "Mamma, tētis un bērni" autori piedāvā Eiropas Savienības līmenī pieņemt unikālu laulības un ģimenes definīciju, kas būtu piemērojama visos Eiropas Savienības tiesību aktos. Ierosinātā laulības definīcija, kas paredz pastāvīgu savienību starp vienu vīrieti un vienu sievieti, atbilst visu Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktu pamatizpratnei.

Sīkāka informācija un iespēja parakstīties šeit.