04.02.2016 09:37

Paplašināti kritēriji Goda ģimenes apliecības saņemšanai

Autors  Edīte Brikmane, LV portāls
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Paplašināti kritēriji Goda ģimenes apliecības saņemšanai arhīvs

No 2016.gada daudzbērnu ģimenes statuss attiecināms arī uz ģimenēm ar trim un vairāk bērniem vecumā līdz 24 gadu vecumam, nevis 18, kā tas bijis līdz šim. Tiesa, ar nosacījumu, ka pilngadību sasniegušie bērni mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

Līdz ar to arī Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karti" varēs saņemt daudz vairāk trīs bērnu saimju, kuras daudzbērnu ģimenes statusam līdz šim neatbilda, lai gan vairumā gadījumu turpina finansiāli atbalstīt savas pilngadību sasniegušās atvases, kamēr tās iegūst izglītību un pieredzi patstāvīgas dzīves uzsākšanai.


To paredz pagājušā gada 26. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paplašina līdzšinējo daudzbērnu ģimeņu definīcijā noteikto personu loku. Turpmāk par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Audžubērni un aizbilstamie – līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai

Tāpat kā līdz šim, daudzbērnu ģimenes bērnu skaitā var tikt ieskaitīti arī audžubērni (audžuģimenē ievietoti bērni) un aizbilstamie (aizbildnībā nodotie bērni), bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai ģimenē pieņemtais bērns turpina izglītoties.

Šādos gadījumos bērna piederība ģimenei ir terminēta ar bāriņtiesas lēmumu, uz kā pamata bērns tiek ievietots vai izņemts no audžuģimenes vai aizbildņa ģimenes. Turklāt atšķirībā no Civillikuma 179. panta pirmajā daļā noteiktā vecāku pienākuma uzturēt bērnu līdz laikam, kad tas pats var sevi apgādāt, attiecībā uz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem normatīvie akti neparedz pienākumu audžuģimenei un aizbildnim turpināt gādāt par šiem bērniem pēc to pilngadības sasniegšanas.

Goda ģimenes programma tiks turpināta un pilnveidota

Minētie grozījumi arī paredz turpināt un pilnveidot uzsākto darbu pie atbalsta sistēmas veidošanas daudzbērnu ģimenēm. 2015.gada 31.decembrī noslēdzās pirms diviem gadiem uzsāktais pilotprojekts, kā ietvaros tika izveidota Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte". Līdz pilotprojekta noslēgumam Goda ģimenes apliecību saņēmuši 14096 daudzbērnu ģimeņu vecāki – tā ir tikai neliela daļa no kopējā daudzbērnu ģimeņu skaita Latvijā. Pēc Labklājības ministrijas rīcībā esošajiem datiem, 2014.gadā Latvijā bija aptuveni 33024 daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk bērniem līdz 18 gadiem.

Apliecība kalpoja ne tikai kā daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošs dokuments, bet nodrošināja iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus pakalpojumiem, kurus sniedza pilotprojektā iesaistītās valsts un pašvaldību iestādes, kā arī vairāk nekā 150 privātie uzņēmēji, kuri brīvprātīgi pievienojās atbalsta programmai. Atbalsta programmas ietvaros tika izveidota interneta mājaslapa www.godagimene.lv, kur tiek apkopota informācija par pieejamo atbalstu, atvieglojumiem un atlaidēm daudzbērnu ģimenēm.

Vairāk par "3+ Ģimenes karti" lasiet šeit.