20.10.2015 11:20

Eiropas Komisijā iesniegta pilsoņu iniciatīva "Mamma, tētis un bērni"

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Eiropas Komisijā iesniegta pilsoņu iniciatīva "Mamma, tētis un bērni" mumdadkids.wordpress.com

Eiropas Komisijā 15. oktobrī iesniegta jauna Eiropas pilsoņu iniciatīva "Mamma, tētis un bērni" ("Mum, Dad & Kids"). Ja Eiropas Komisijai šo iniciatīvu apstiprinās, sāksies parakstu vākšana Eiropas Savienības līmenī par to, lai dalībvalstu likumdošanā nostiprinātu normu, ka ģimene sastāv no mammas, tēta un bērniem.

Eiropas Savienības Pamattiesību Hartas 9. pants paredz, ka laulību un ģimenes tiesību likumdošana ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kompetence. Tajā pašā laikā ES jau ir pieņemti vairāki tiesību akti, piemēram, ES Līguma 83.1 pants, kas attiecas uz laulībām un ģimeni un, lai arī ar ierobežotiem, tiem ir likumdošanas spēks, Eiropas Komisijas direktīva 2004/86 kas paredz tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu ES robežās un nosaka tiesības atkalapvienoties ģimenēm.

Tāpat ES ir pieņemti dažādi tiesību akti, kas satur atsauces uz ģimeni un nosaka, kas tā ir, vai satur atsauces uz ģimenes definīcijām, piemēram, ES direktīva 2012/29 par noziegumos cietušo aizsardzību.

Tajā pašā laikā dalībvalstu nacionālajā likumdošanā ir dažāda izpratne, kas ir laulība un ģimene, norāda iniciatīvas autori. Piemēram, Lielbritānijā un Beļģijā uzskata, ka laulība ir arī savienība starp viena dzimuma personām, bet citās valstīs, piemēram, Horvātijas un Ungārijas jau pamatlikumā ir iekļauta norma, ka laulība balstās uz savienību starp vīrieti un sievieti. Savukārt citās dalībvalstīs – Lielbritānijā un Grieķijā – ir atļauta surogātmāšu prakse, lai gan tajā pašā laikā Francijā, Spānijā un Itālijā tas ir aizliegts.

Šajā kontekstā ES tiesību normas izplūst, kļūst neizprotamas un grūti piemērojamas, jo ir pilnas ar dažādām pretrunām.

Tāpēc Pilsoņu iniciatīva "Mamma, tētis un bērni" šā gada 15. oktobrī iesniedza Eiropas Komisijā jaunu iniciatīvu, kas pieprasa izveidot vienotu laulību un ģimenes definīciju, kas būtu piemērojam viena līmeņa tiesību aktos visas ES valstis.

Piedāvātā laulības definīcija paredz, ka par laulību uzskatāma pastāvīga savienība starp vīrieti un sievieti un tā ieviešama visu ES valstu likumdošanā. Definīcija atbilst Pamattiesību hartas 9. pantam un nosaka, kas ir laulība un mantošanas tiesības.

Eiropas Pilsoņu iniciatīvu "Mamma, tētis un bērni" veido deviņi biedri no astoņām valstīm – Ungārijas, Slovākijas, Zviedrijas, Polijas, Francijas, Horvātijas, Lielbritānijas un Portugāles.