04.06.2013 19:15

Tālivaldis Tālbergs: "Laiks, kurā dzīvojam, ir ļoti nopietns!"

Autors  Rasma Rudzāte
Novērtēt šo ziņu
(2 balsojumi)

No rīta līdz vakaram mūsu ausīs skan vārdi. Mēs paši runājam, citi mums ko stāsta, fonā skan radio, ir ieslēgts televizors vai video.

Nepārtraukta vārdu plūsma notrulina uztveri, un mūsos ieplūst informācija, ko nepiefiksējam, bet kas turpina darboties un ietekmē dzīvi. Par vārda patieso būtību saruna ar "Latvijas Kristīgā radio" dibinātāju un prezidentu Tālivaldi Tālbergu.

Vārdam ir milzīgs spēks

"Presi, radio un televīziju pamatoti dēvē par ceturto varu, jo masu informācijas līdzekļiem ir milzīga ietekme uz cilvēku. Pateiktam vārdam ir ļoti liels spēks, jo Dievs radīja pasauli, ne jau urbjot un zāģējot, bet pasakot vārdu. Masu medijiem ir jāapzinās, ka tie nav vienkāršs izklaides līdzeklis, kas kaut ko pastāsta vai atstāsta. Visi, kuri strādā masu informācijas līdzekļos, ir atbildīgi par to, uz kurieni ved savus lasītājus, klausītājus un skatītājus. Arī Latvijas Kristīgais radio (LKR).


LKR ir neatkarīga radiostacija. Tas nozīmē, ka neesam kādas partijas vai konfesijas pakļautībā, bet tajā pašā laikā visi ir laipni aicināti nākt, diskutēt un izteikt savu viedokli. Ir situācijas, kad raidījumos, kurus vadu, kļūstu neiecietīgs, ja viesi saka to, kas nesaskan ar Dieva Vārdu - Bībeli. Klausītāji dažkārt to uztver kā vēršanos pret konkrēto cilvēku, bet patiesībā tā ir nebiblisku atziņu noraidīšana. LKR uzdevums nav atspoguļot viedokļu daudzveidību, bet atgādināt par Dieva principiem un Viņa nodomu cilvēka dzīvē.

Dzīvojam, ignorējot Dieva principus

Lielākā daļa mūsu valsts iedzīvotāju sevi uzskata par kristiešiem, tāpēc pamatots ir jautājums, kāpēc tik bieži ignorējam Dieva principus un piedzīvojam vilšanos? Pasaulē ir ļoti daudz tautu, kurām nav savas valsts, bet latviešiem ir. Pirms divdesmit diviem gadiem Dievs mums deva iespēju atgūt zaudēto brīvību, robežas, nacionālo valūtu, himnu, karogu. Diemžēl jāsecina, ka esam ļoti vieglprātīgi rīkojušies ar visu to, ko patiesībā Dievs mums uzdāvināja. Latvija ir pārdota par nodevības grašiem, un tauta dzīvo maldos bez Patiesības atziņas. Tas rada apstākļus, kuros viegli pieņemt svešas mācības un morāles principus.

Kad dzīvojām tā sauktajos treknajos gados, bieži aicināju: "Mīļie draugi, lūdzu, neņemiet kredītus! Kredīts nav Biblisks princips." Daudzi neklausīja, bet sekoja ciniskajam reklāmas piedāvājumam – "Kredīts tavam sirdsmieram" un nepamanīja, ka aiz cerībām pilnā solījuma stāv slazda valgs, kas cilvēkus padarīja par bankas vergiem uz daudziem gadiem, varbūt pat uz visu mūžu... Patiesībā, VISI Latvijas iedzīvotāji ir parāda verdzībā, jo 2012. gadā Latvijas kopējais parāds sasniedza jau vairāk nekā 5,6 miljardus latus, un, ja šo aizņēmumu sadala uz visiem iedzīvotājiem, katra iedzīvotāja parāds ir 2500 latu. Gudrais Sālamans saka: "Kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu." (Sal. pam. 22:7)

Labi, nebijām modri un kļūdījāmies finanšu jautājumos, jo ilgus gadus dzīvojām PSRS okupācijā, kur vienīgo pieredzi līzingā varēja gūt trīs litru bankā vai valsts krājkasē. Bet kā ir ar garīgo dzīvi?

Uz Latviju netraucēti brauc Dalailama ar savu svētību. Arī grieķu izcelsmes praviete Vassula latviešu valodā izdod savus svētos rakstus ar viltus mīlestības vēstulēm no Dieva. Pat uz skolēnu dziesmu svētkiem brauc Tibetas budistu mūki ar saviem padomiem, kā veidot mandalas, kas pamatā ir okultisms.

Kā gadsimta projekts tautai tiek piedāvāts "Likteņdārzs". Šī jaunā tautas svētvieta tiek veidota pēc dzenbudistu priestera un arhitekta projekta. Diemžēl pat kristieši ir gatavi vest akmeņus uz Zaķusalu pie TV ēkas, lai vēlāk tos nogādātu "Likteņdārzā" kādas dvēseles piemiņai.

Ļaudis, kam jūs ticat? Dieva Vārds saka, ka dievbijīga dvēsele nonāk pie Dieva. Neviena dvēsele, kas uzticējusies Dievam, neklejo pa pasauli. Dvēselēm nav vajadzīgs "Likteņdārzs!" Bet labticīgā latviešu tauta veido dārzu, kur sešsimt tūkstoši dvēseļu varētu rast patvērumu koku zaros un plaukstošajās puķēs. Tāda ir šī projekta sākotnējā koncepcija. Vai jūs zināt, ka šī dārza centrā tiks nolikts ziedojumu jeb upuru akmens kā altāris, uz kura varēs likt sveces, puķes un ziedojumus?

Par ziedojumiem. Esiet uzmanīgi, kad pērkat maizi. Pievērsiet uzmanību iepakojumam, vai uz tā nav uzlīme, kurā rakstīts, ka daļa no maizes cenas tiks ziedota "Likteņdārza" atbalstam. SIA "Fazer Latvija" sāk sociālu projektu, kura laikā 1 santīms no katra nopirktā "Druvas" "Saimnieka" maizes kukulīša tiks ziedots "Likteņdārza" Skatu terases pamatu būvniecībai.

No garīgā aspekta "Likteņdārzs" ir kapa vieta mūsu valstij. Skan skarbi, bet tā ir patiesība, jo, ja dziedam valsts himnu ar lūgšanas vārdiem: "Dievs, svētī Latviju!", tad laikam arī uz mums attiecas Dieva pavēle: "Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā." (2.Moz. 20:3) Tomēr latviešu tauta, dzīvodama zem hipnozes vārdiem "Mēs esam diženi! Mēs esam vareni!", turpina demonstrēt savu cietpaurību un lepnību.

Kā pagānisma dievību iedzīvināšanas kulminācija Latvijā būs XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kas norisināsies no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Pēc svētku galvenā režisora Uģa Brikmaņa ieceres "Svētku nedēļai ir jākļūst par nāciju visaptverošu rituālu, kas atjaunina latvisko kultūrapziņu un nostiprina latviskās kultūras jaunradīšanu kā mūsu patības pamatu," lasām citātā no Dziesmu svētku mājaslapas.

Lai šis rituāls patiešām kļūtu par tādu, kas aptver visu nāciju, ikviens tiek aicināts iedziedāt savu Dziesmu un deju svētku zīmi. "Skaņu augstuma, dinamikas gradāciju un latvju rakstu zīmju digitālais vijums veidojas, dziedot kādu no interneta vietnē piedāvātajām 13 tautasdziesmām vai pašu izvēlētu "brīvo" dziesmu, kamēr īpaši izstrādāts datora algoritms analizē skanējuma tonalitāti un konkrētos brīžos piešķir vainagam atbilstošu zīmju loku. Savu zīmi iespējams radīt, dziedot vai spēlējot individuāli, ansamblī vai lielākā kolektīvā jebkurā pasaules vietā, kur ir pieejams dators un internets. Visas iedziedātās zīmes tiek saglabātas un tiks lietotas kā Noslēguma koncerta noformējuma elementi."

Pirmajā brīdī tas liekas interesanti, bet paskatīsimies, uz ko mēs tiekam aicināti. Britu antropologs Viktors Tērners (Victor Witter Turne), kurš pazīstams galvenokārt kā rituālu pētnieks, rituālu definēja kā "...uzvedību, kas saistīta ar ticību mistiskām būtnēm vai spēkiem... Vismazākā rituāla vienība ir simbols" (The Forest of Symbols, 1967). Kā Dziesmu svētku projekta autori paskaidro, katra zīme vai simbols atbilst kādai no septiņām notīm.

Līdz 30. aprīlim jau bija iedziedātas 22 443 zīmes! Un cik no tām iedziedāja kristieši? Daudzi sacīs, bet mūs neviens par to nebrīdināja! Tā ir patiesība, jo tie, kam to vajadzētu darīt, iespējams, gatavojas Ekumēniskam dievkalpojumam, kas notiks 30. jūnijā plkst. 11:00 Evaņģēliski Luteriskajā Doma baznīcā... Tas nozīmē, ka nāciju aptverošais rituāls, kas iecerēts, lai nostiprinātu latviskās kultūras jaunradīšanu kā mūsu patības pamatu – sāksies baznīcā!

Par to domājot, pārņem baiļu trīsas. Vai tiešām kā svētku rota dievnamā tiks ienesta Dziesmu svētku simbolika, kas šogad ir veidota no pagāniskās kultūras dievību zīmēm? Vai tiešām zem šī karoga sapulcēsies visu konfesiju arhibīskapi, bīskapi, priesteri, mācītāji... lai ar svētību vārdiem atlaistu tautu uz septiņdienu dancošanu zem pagānu dievu simboliem?

Vēlos jautāt tos pašus jautājumus, kurus apustulis Pāvils jautāja draudzei Korintā:
"Kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?
Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo?
Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem?"

Pareizi saka gudrais Salamans "Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā". Bīstams ir fakts, ka par to visu klusē garīgie līderi Latvijā!
Kā "mierinājumu" varu sacīt, ka ne tikai pie mums tā notiek. Amerikā arvien populārāks kļūst jēdziens KRISLAMS, jauna tipa reliģija, kurā apvienojas kristieši ar musulmaņiem. Bet Zviedrijā kristieši kopā ar musulmaņiem jau ir uzcēluši baznīcu un lepojas, ka tajā zem viena jumta var pielūgt vienu dievu. Rodas jautājums: "Kādu dievu jūs pielūdzat? Islams neatzīst Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu, bet tikai kā vienu no praviešiem. Bet Jēzus saka: "Es ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani." (Jāņa 14:6) Ja kāds saka, ka kristieši pielūdz to pašu Dievu, ko citās reliģijās, tad tāds cilvēks Jēzu Kristu padara par meli!

Manis minētie piemēri var notikt tikai tādēļ, ka kristīgā baznīca ir pazaudējusi savu stingro mugurkaulu, un nestāv uz klints, kas ir Dieva Vārds. Gribēdama būt moderna, tā zaudējusi zemes sāls un Patiesības gaismas nesējas būtību. Kārdinājums sēdēt kopā ar visiem pie viena galda liek būt liberāliem, un līdz ar to Dieva Vārds, kā abpusēji griezīgs zobens, būs jānoliek kā eksponāts, kuru tauta varēs apskatīt muzeju un nu jau arī baznīcu naktīs.

Kristīgā baznīca nav pamanījusi, ka tajā ir sākusies apostāze. Par to savā laikā tika brīdināta Laodiķejas draudze: "Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.
Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails." (Atkl. 3:15 – 17)

Vai Latvija ir svētīta?

Ja Dieva Vārds nav autoritāte, tad cilvēks sāk maldīties, līdz viņš nespēj atšķirt savu labo roku no kreisās. Tas pats notiek arī ar valsti, ja tās vadītāji negrib ievērot Dieva principus un savus likumus balsta uz līdztiesības, tolerances un iecietības idejām. Tad ar labiem nodomiem tiek bruģēts ceļš uz elli. Ieliekot savas dzīves centrā cilvēktiesības, cilvēks kļūst par Dieva ienaidnieku.

Mums saka, lai esam iecietīgi. Nu kā ar veselu saprātu var būt iecietīgs pret tik absurdu ideju, ka neviens nepiedzimst par vīrieti vai sievieti, bet dzīves laikā veidojas un pats pieņem lēmumu, kas viņš grib būt? Tad jau Darvina mācība bija daudz loģiskāka! Kā mēs varam būt iecietīgi pret tādām cilvēku idejām, kuras jau bērnudārzos un skolās ar viltīgām metodēm tiek mācītas mūsu bērniem, un izkropļo ģimenes modeli, kā sākotnēji Dievs to ir radījis? Kāda tolerance var būt pret viendzimuma seksuālām attiecībām, ja šī iemesla dēļ Sodomu un Gomoru Dievs iznīcināja ar uguni? Pret ko lai esam toleranti? Pret grēku? Kā var akceptēt viendzimuma laulības, ja Bībele saka, ka laulība ir VIENĪGI UN TIKAI starp vīrieti un sievieti? Un Dievs savā Vārdā saka vēl ko – "ja tu to darīsi, Es iznīcināšu ne tikai tevi, bet arī tavu zemi un tavu valsti. Es ar dusmām un atriebēja bargumu piemeklēšu visas tautas, kuras nav gribējušas būt paklausīgas." (Mihas 5:14)

Es nevēlos, lai Dievs iznīcina Latviju! Diemžēl Latvija šobrīd vārda tiešā nozīmē tiek grūsta totālā iznīcībā. Pusmiljons Latvijas iedzīvotāju jau ir izbraukuši no valsts. Ar abortiem turpina nogalināt nedzimušus bērnus. Divu gadu laikā ar bāriņtiesas lēmumu no ģimenēm ir izņemti 3,5 tūkstoši bērnu! Pašnāvību skaits ar katru gadu pieaug. Strauji samazinās dzimstība. Mūsu tēvi un mātes mirst nabadzībā un badā. Sakiet, lūdzu, vai to mēs varam saukt par Dieva svētītu zemi?

Esam ļoti nopietnas izvēles priekšā

Daudz laika tiek tērēts diskutējot par latu un eiro, bet patiesībā situācija ir daudz nopietnāka. Pasaulē skaidras naudas aprite strauji samazinās. Zviedrijā norēķini skaidrā naudā veido vien 3 % valsts ekonomikas, salīdzinot ar 9 % pārējā eirozonā un 7 % ASV, liecina "Bank of International Settlements" apkopotie dati. Tas nozīmē, ka pavisam tuvu ir laiks, kas aprakstīts Bībelē, Atklāsmes grāmatā, 13. un 14. nodaļā.

ASV jau ir stājies spēkā prezidenta Obamas izsludinātais obligātais veselības apdrošināšanas likums (H.R. 3200 section 2521, Pg. 1001, paragraph 1.), kura ietvaros ir paredzēts visiem ASV iedzīvotājiem piešķirt RFID (Radio-frequency identification device) ierīci, kurā tiktu glabāta cilvēka veselības vēsture. Šo ierīci ir iespējams piesaistīt pie jūsu bankas konta, personas dokumentiem, kā arī jebkurā brīdī noteikt jūsu atrašanās vietu.

Tas nozīmē – nekāda personīgā dzīve. Totāla kontrole. Minētajā likumā šo ierīci ir paredzēts implantēt zem ādas. Pagaidām tas ir Amerikā, un mums šķiet, ka tas mūs neskars. Tomēr atcerēsimies, ka dzīvojam globalizācijas laikmetā, kur valda vienīgais bauslis – tev būs būt kā visiem.
Jautājums ir, cik kristiešu zina un saprot, kā rīkoties, ja arī Latvijā ar tikpat viltīgām metodēm tiktu ieviesta totālā kontrole, un ar likuma spēku liktu pieņemt šo jauno identifikācijas zīmi? Esmu pārliecināts, ka liela daļa sacītu: "Jā", jo ne paši ir lasījuši, ne arī kāds viņus ir brīdinājis par sekām.

Dieva Vārds ļoti skaidri un stingri brīdina - "Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā. Un viņu mocību dūmi celsies augšup mūžu mūžos; un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību." (Atklāsmes grāmata 14:9-12)

Valdošie spēki pasaulē kā vēl nekad dara visu, lai Dieva ieliktie principi tiktu iznīcināti. Kāpēc? Tāpēc, ka tie traucē ieviest Jauno Pasaules Kārtību (New World Order). Kārtību, kurā valdīs dēmoniska diktatūra jeb totalitārisms. Pravietis Daniēls par šo laiku ir sacījis tā: "Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas..." (Daniēla 1:1) Tādēļ ir ļoti svarīgi steidzīgi pieņemt lēmumu, kurā pusē būt - ar Kristu jeb ar Jauno Pasaules Kārtību? Nav iespējams kalpot diviem kungiem!

Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: "Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis."

Tad "izejiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem", saka Tas Kungs, un "neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu". "Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām," saka Tas Kungs, Visuvaldītājs." (2. Korintiešu 6:16-18)