23.11.2011 18:51

Siguldas “Aicinājumam Tev” plašākas telpas

Autors  Silvija Mača
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Siguldas biedrība “Aicinājums Tev”, kurā apvienojušies cilvēki ar dažādām invaliditātes izpausmēm, pārcēlušies uz jaunām telpām. Kronvalda ielā 4 atradīsies arī dienas centrs “Saulespuķe”.

Biedrība “Aicinājums Tev” Siguldas novadā darbojas jau astoņus gadus, tās mērķis ir uzlabot invalīdu dzīves kvalitāti sociālajā, informācijas, izglītības, nodarbinātības un garīgajā jomā, lai veicinātu invalīdu aktīvu līdzdalību Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē. Visu šo laiku biedrība ir centusies iesaistīties arvien jaunos projektos un gūt atbalstu no ES struktūrfondiem. Līdz ar to paplašinās to cilvēku loks, kuri atrod šeit savas otrās mājas.

“Visu šo pastāvēšanas laiku biedrība sniedz ne tikai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, paralēli notiek mācības un apgūtas dažādas prasmes radošajās darbnīcās – pinam no klūdziņām, darinām ādas izstrādājumus, aužam, šujam, apgleznojam,” RAA stāsta biedrības “Aicinājums Tev” priekšsēdētāja Mārīte Rozentāle. “Esam lieli dziedātāji, arī dejas prasmes mēs kopjam, spēlējam teātri, un kur nu vēl sports un datormācības apguve. Šodien mums ir šūšanas darbnīca, bet nākotnei esam saņēmuši finansējumu telpu remontam un tiks atvērta adīšanas darbnīca, kā arī esam iegādājušies presi – termospiedi, lai uz mūsu šūtajiem izstrādājumiem varētu uzspiest logo un zīmējumus. Pati priecīgākā ziņa ir tā, ka mums ir pavērusies iespēja uz subsidētajām darbavietām, ir dota iespēja jauniešiem pašiem pelnīt.”

M. Rozentāle atzīst, ka lieli palīgi biedrības darbā ir Eiropas brīvprātīgie jaunieši, jo biedrība jau kopš 2006. gada piedalās projektā “Eiropas brīvprātīgais darbs”. Septembrī uz veselu gadu darbu uzsākuši Veronika no Vācijas un gruzīnu puisis Uča. Arī vietējie iedzīvotāji dalās ar savām zināšanām un pieredzi – Druvis māca liet sveces, Līga apmāca ziedu kompozīcijas knifiņus. “Biedrībā ir arī amata meistari – pēc jaunā gada tiks ierīkota darbavieta koordinatoram, jo ir jaunieši, kuri var veikt mājās dažādus pakalpojumus, iepriekš tos piesakot pa telefonu. Mums ir labs santehniķis, veļas mašīnu remontētājs, būs šuvējas, kas varēs pielabot apģērbu,” plānus ieskicē M. Rozentāle.

Joprojām turpinās projekts cilvēkiem ar nopietniem redzes traucējumiem, kā arī nāk jauns projekts “Darbavieta jaunietim” no 18 līdz 24 gadiem ar darba devēju līdzfinansējumu. Ir iespējas iesaistīties arī brīvprātīgajā darbā un saņemt stipendijas ceļa izdevumiem. Tas veicinātu nestrādājošos jauniešus darbotos un lietderīgi nodot savas prasmes.