31.07.2018 11:26

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības saskaņojušas izstrādāto Deinstitucionalizācijas plānu

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības saskaņojušas izstrādāto Deinstitucionalizācijas plānu Rīgas plānošanas reģions

Visas deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās Rīgas plānošanas reģiona 29 pašvaldības ir saskaņojušas reģiona Deinstitucionalizācijas plānu 2017./20. gadam, ko izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento".

Plānu konceptuāli atbalstīja arī Sociālo pakalpojumu attīstības padome ar nosacījumu veikt labojumus līdz šī gada 10. septembrim, kad tas tiek pieņemts galīgajā redakcijā.

No visiem pieciem plānošanas reģioniem tikai Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja nevalstiska organizācija, kas pati pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, tādā veidā vislabāk izprotot to problēmas un vajadzības. "Sustento" apvieno 48 dažādas ar invaliditāti saistītas organizācijas, aizstāvot nacionālā un starptautiskā līmenī vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti intereses.

"Sustento" izstrādātais plāns lielā mērā ir balstīts uz deinstitucionalizācijas projekta pirmā posma rezultātiem, kad tika veikta sociālajos dienestos pieteikušos iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Kopumā reģionā tika izstrādāti 490 individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs), 398 bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, kā arī 641 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

"Plāns ir nepieciešams, lai deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās pašvaldības varētu īstenot sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides un pielāgošanas projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri zaudējuši vecāku mīlestību un rūpes, kā arī pilngadīgām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem," norādīja Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja Annele Tetere. "Pēc Deinstitucionalizācijas plāna pieņemšanas galīgajā redakcijā tiks uzsākts ceļš vairāku jaunu nozīmīgu projektu īstenošanai."

Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajām Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldībām.