29.10.2013 16:00

Daudzbērnu ģimene ar bažām gaida nākamo ziemas spelgoni

Autors  Ogrenet.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Kāda Ogres novada Ķeipenes pagasta iedzīvotāja centieni dzirdīgu padarīt pašvaldības Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisiju līdz šim cietuši neveiksmi.

2011. gada novembrī Ķeipenes pagastā "Dzelzceļa ēka 70 km" vienā no vienstāvu nama dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā miteklis kļuva neapdzīvojams. Laimīgā kārtā neviens cilvēks uguns nelaimē necieta, taču turpmākā notikumu attīstības gaita ir būtiski ietekmējusi kādas ģimenes dzīvi.

Gruvešus neatzīst kā avārijas stāvoklī esošu ēku
Izdegušais dzīvoklis nu ir pārvērties gruvešos, proti, ugunsgrēkā cieta jumta konstrukcija un bēniņi, kas laika gaitā izpuva un iebruka. Siena, aiz kuras atrodas nākamais dzīvoklis, gan palikusi uz vietas, taču tā esot tik plāna un ziemā nespēj noturēt siltumu dzīvoklī. "Izdegusī ēkas daļa ir bīstama un izplata, iespējams, kaitīgu smakojumu, tā ir arī brīvi pieejama un nav noslēgta, kā tam vajadzētu būt saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Man ir seši bērni vecumā no diviem līdz 13 gadiem, par kuriem uztraucos, jo atlūzas, pelējums un smakojums ir apdraudējums viņiem. Esmu veicis visu nepieciešamo viņu drošībai, taču manā rīcībā nav tādu juridisko sviru, kādas ir pašvaldībai, un civiltiesiskā kārtā drošība nav panākama nekavējoši, bet gan, iespējams, gadiem ilgā procesā," tā ģimenes tēvs Rolands Augšpuls.

Postījumu likvidēšanu un ugunsgrēka radīto seku novēršanu vajadzēja veikt nekavējoties, taču zināmu apstākļu dēļ tas nav bijis iespējams. Divu ziemu un tai sekojošo atkušņu laikā nācās cīnīties ne tikai pret aukstumu, bet arī ar pelējumu, kondensātiem un caurvēju.

Graustu komisija ciniski atrakstījusies
Divas ziemas Agšpula ģimene jau pārcietusi, taču nu aiz stūra ir nākamais salu un sniegu periods, kas tiek sagaidīts ar vēl lielākām bažām. Lai mēģinātu atrisināt un sakārtot šo sāpīgo un zināmā mērā traģisko situāciju, Rolands vērsies arī pie Ogres novada Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas. Plašāk zināmā "graustu komisija" izskatīja iesniegumu un veica arī nelielu apsekošanu, taču pozitīvu atbildi nesniedza. Ķeipenietis uzskata, ka komisijas priekšsēdētājas Valdas Gailes parakstītā atbilde, kas datēta ar 24. jūliju, uz lūgumu atzīt objektu par avārijas stāvoklī esošu ir, iespējams, nolaidīgas un neatbilstīgas pārvaldīšanas rezultātā tapusi ciniska atrakstīšanās.

Tajā minēts, ka kopīpašumā esošā dzīvojamā māja "Dzelzceļa ēka 70 km" ir privātīpašums un tajā atrodas privatīpašumā esoši pieci dzīvokļu īpašumi. Kopīpašuma uzturēšana pienacīgā kārtībā esot ēkas kopīpašnieku pienākums. Vienlaicīgi graustu komisija atzinusi, ka kopīpašums "Dzelzcela eka 70 km" nav avārijas stāvoklī esoša vai pamesta ēka (to gan nevarētu teikt pēc fotogalerijā pievienotajiem izdegušā dzīvokļa attēliem).

Komisija arī iesaka domstarpību gadījumā kopīpašniekiem rast iespēju vienoties par attiecīgajām darbībām kopīpašuma sakartošanā un apsaimniekošanā. Vienoties līdz šim gan neesot bijis iespējams, bet strīda izskatīšana tiesā aizņemtu, kā jau minējām, visai ilgu laiku.

Atbilde uz iesniegumu mēram nav saņemta
Jau šī gada augusta sākumā Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam adresētajā iesniegumā Augšpuls raksta, ka saņemtā atbilde esot klajā pretrunā ar mēra parakstīto Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas nolikumu. "Atgādināšu, ka nolikumā nav nekur atrunāts personu skaits, kuru rīcībā vai atbildībā ir kāds īpašums, kas varētu tikt uzskatīts par avārijas stāvoklī esošu. Kopīpašuma tāpat kā jebkura cita īpašuma uzturēšana pienācīgā un normatīvajos aktos atrunātā kārtībā ir katra īpašnieka pienākums, ciktāl tas nepārsniedz viņa īpašuma robežu un ar likumu atrunātās saistības attiecībā pret īpašumu vai konkrētu īpašuma daļu.

Ciktāl tas attiecas uz konkrētā īpašuma īpašniekiem, tad tas no viņu puses tiek ievērots, izņemot vienu kopīpašnieku. Protams, kopīpašums "Dzelzceļa ēka 70 km" nav pamests īpašums visā pilnībā, taču vēlos saņemt oficiālu vērtējumu un informāciju, kad un kas šādu vērtējumu ir veicis, par dzīvokļa ēkas daļu, kas ir ēkas piebūve un ir izdegusi. Vai tas nav avārijas stāvoklī esošs un bīstams objekts? Tas, kas kopīpašniekiem ir vai nav jārisina civiltiesiskā kārtā, neatbrīvo Jūs no savu pienākumu veikšanas."

Viens no kopīpašniekiem esot mutiski atteicies piedalīties jebkādā kopīšuma apsaimniekošanas pasākumā un ignorējis visu normatīvajos aktos paredzēto īpašnieka atbildību. Šī persona esot ielaidusi dzīvoklī īrniekus, tika noslēgts arī īres līgums, vienlaikus nesekojot to veiktajām darbībām. "Jaunie iemītnieki radīja piesārņojumu ar dažādiem sadzīves atkritumiem ne tik vien konkretā dzīvokļa izmantojamajai teritorijai, bet lielai daļai pārējās īpašuma un piegulošās teritorijas. Īrnieku klātbūtnes laikā esam bijuši spiesti sistemātiski uzkopt viņu radīto piemēslojumu un pēc viņu aiziešanas savākt lielu apjomu dažāda veida atkritumu," stāsta Augšpuls un turpina: "Pēc negadījuma, ko, iespējams, izraisija tieši īrnieki, kopīpašnieks nav licies ne zinis. Netika organizēta dzīvoklī uzkrāto apdegušo atkritumu izvešana, kas vēlāk radīja smakojošu un pūstošu bīstamu infekciju perēkli gan telpās grīdas līmenī un virs griestu pārklājuma, gan daļēji ēkas ārpusē. Daļu gan esam jau savākuši."

No dedzinātāja par liecinieku
Minētajiem īrniekiem iepriekš bija piešķirts miteklis, kur kādu laiku it kā tika veikts remonts, tomēr lielākā daļa mantu jau bija aizvesta. Īpašumā "Dzelzceļa ēka 70 km" bija atstātas mantas, ko uzskatīja par nevajadzīgām. Faktiski tur neviens nedzīvoja, bet tomēr tur uzturējās kompānija un lietoja alkoholu, turpināja sārņot un darīt citas amorālas lietas.

Vienā no vakariem izcēlās ugunsgrēks, pēc kā vien ar grūtībām izdevās panākt degošā mitekļa sakopšanas darbus, ko veica minētie īrnieki. Starp citu, par galveno aizdomās turamo dzīvokļa aizdedzināšanā kļuva tieši Augšpuls. Tiesa gan, jau pēc pavadītas dienas izolatorā ķeipenietis no dedzinātāja kļuva par liecinieku. Drīzumā aprakstīsim arī situāciju, kas bijusi par pamatu aizturēšanai.

Cerība uz kārtējo graustu komisijas sēdi
Atgriežoties pie pusgruvušās ēkas Ķeipenes pagastā, šī paša mēneša beigās tika sagaidīta kaut kāda darbība, proti, Ogres novada pašvaldība kopīpašniekam Igoram Kostjukovam adresējusi vēstuli, kur tika lūgts mēneša laikā sakārtot minēto īpašumu (norobežot ar dēļu sienu no apkartējas vides, nopļaut zāli, novākt piedrazojumu).

Pretējā gadījumā dome ir tiesīga trīskāršot nekustamā īpašuma nodokli. Pēc mēneša, kas bija lūguma termiņš, kā stāsta Augšpuls, Gaile zvanījusi un jautājusi – vai ir kaut kas darīts lietas labā, uz ko ķeipenietis atbildējis, ka neviens nav rādījies. "Pretī saņēmu atbildi: "Skaidrs, paldies"! Un tad nolika klausuli," piebilst nelaimē nokļuvušais daudzbērnu ģimenes tēvs.

Iespējams, zināma skaidrība par pusizdegušo ēku Ķeipenē varētu būt pēc Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas kārtējās sapulces, kas plānota 30. oktobrī.