17.10.2013 14:25

Asociācija "Ģimene" aicina Eiropas Parlamentu nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju

Autore 
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Asociācija "Ģimene" aicina Eiropas Parlamentu nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju arhīvs

Asociācija "Ģimene" vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam (Martin Schulz) nosūtījusi vēstuli, kurā lūdz nepieņemt Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju. 

"Mēs mudinām atsaukt šo priekšlikuma izskatīšanu, kas paredzēta 22. oktobra sesijā. Tam ir vairāki apsvērumi," uzsver asociācijas "Ģimene" valdes loceklis Jānis Lulle.

Pirmkārt, lēmējvara vairākās valstīs jau ir atzinusi, ka valsts intereses veicināt demogrāfiju ir cieši saistītas ar abortu jautājumu (piemēram, Itālijas konstitucionālā tiesa, Amerikas Savienoto Valstu tiesa u. c.).

Otrkārt, pasaules, Eiropas un nacionālo valstu likumi aizsargā ikviena indivīda tiesības uz reliģisko brīvību. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pants nosaka, ka "Katram cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību, brīvību pieņemt reliģiju vai pārliecību pēc savas izvēles un brīvību nodoties savai reliģijai un pārliecībai tiklab vienatnē, kā arī kopā ar citiem publiski vai nošķirti piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību."

Un viens no kristīgās mācības stūrakmeņiem ir tas, ko izsaka Mozus grāmatas 1. nodaļas 26. līdz 27 pants: "Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū." 27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja." To papildina 139. Psalma 13. līdz 16. pants: "Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. 14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. 15 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. 16 Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas."

No šī priekšlikuma netop skaidrs, kā jāsaprot "ļaunprātīga sirdsapziņas izmantošana" ("abuse of conscientious objections"). Tādējādi šajā rezolūcijā, ja to pieņems, var sekmēt cilvēka reliģiskās brīvības ierobežošanu. Ja šī rezolūcija tiks pieņemta, ārstiem būs liegta iespēja īstenot savas apziņas brīvības praksē.

Treškārt, lai arī valstu likumi abortus atļauj, to mērķis ir aizsargāt gan māti, gan bērnu viņas miesās. Tas īpaši attiecas uz Vāciju, ar tās nacisma pieredzi. Situācijās, kad grūtniecība apdraud mātes dzīvību vai veselību, gaidīšanas periods var tikt saīsināts (tā tas ir, piemēram, arī Itālijā un Francijā).

Ceturtkārt, ja mēs raugāmies uz aborta veikšanas procedūras psiholoģiskajām sekām, Eiropas un Amerikas tiesu lēmumi pierādījuši, ka šis process nodara ļaunumu, kas izpaužas kā psiholoģiska trauma ne tikai sievietei, bet arī bērna tēvam un pat personālam, kas šo procedūru veic, kā arī negatīvi ietekmē visu sabiedrību kopumā.

Slēptie pētījumi tādās iestādēs kā "Planned Parenthood" (PP), kurām būtu jāsniedz seksuālais atbalsts no seksuālas vardarbības cietušām sievietēm, stāsta, kā slepeni veikt abortu, nemudinot vērsties pret varmāku. Jo pusaudžu audzināšana par kontracepcijas izmantošanu nepasargās viņus no seksuālās izmantošanas gadījumiem, jo tam nepaliks sekas, piemēram, meitene nepaliks stāvoklī, un tādējādi tiks pievērsta uzmanība šai problēmai. Taču tas neatrisinās galveno problēmu – seksuālās vardarbība pret bērniem un sievietēm sodīšanu; video angļu valodā:Viens no stāstiem ir arī par to, kā pieaudzis vīrietis aborta veikšanai atvedis divpadsmitgadīgu meiteni, lai viņai veiktu abortu, tādējādi cenšoties slēpt izvarošanas pēdas (rakstu par to angļu valodā var izlasīt šeit).

"Tāpēc mēs uzskatām, ka labāka alternatīva ir krīzes centri, kaut vai Krīzes grūtniecības centrs, kurā jaunā sieviete var saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību un atbalstu, tajā pašā laikā neklusējot par vardarbību, ja tāda bijusi," uzskata iniciatīvas autors J. Lulle.

Piektkārt, statistika liecina, ka pēc konsultācijām pie kvalificētiem speciālistiem krīzes grūtniecības centros ASV sievietes 95 procentos gadījumu izvēlējušās grūtniecību nepārtraukt. Līdzīga pieredze ir arī Latvijā, piemēram, Krīzes grūtniecības centra darbiniekiem.

Nobeigumā ir vērts atsaukties uz Bernarda Nātansona (Bernard Nathanson), Nacionālās abortu tiesību aktīvistu līgas (National Abortion Rights Activists League) dibinātāja dzīvi. Lai gan sākumā viņš iestājās par grūtniecības pārtraukšanu, pat bija pie jau pieminētās līgas dibināšanas šūpuļa, pēcāk kļuva par pirms-dzīvības tiesību aktīvistiem. Pat vairāk, viņš bija galvenais stāsta varonis filmā "Klusais kliedziens" ("Silent Screem"), kas uz ekrāniem iznāca 1984. gadā.

Ja Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūcija tiks pieņemta, tās ietekme uz sabiedrību būs neprognozējama, jo pastāv risks, ka tā ierobežos gan cilvēku tiesības uz brīvību, gan reliģisko pārliecību. Tāpat, atceļot aborta veikšanas laika ierobežojumus, pastāv risks, ka būtiski palielināsies to skaits, kas tiks veidi otrajā un pat trešajā trimestrī.

"Ņemot vērā visus šos argumentus, mēs aicinām šo rezolūciju nepieņemt," asociācijas "Ģimene" vārdā uzsver J. Lulle.

Ar Reproduktīvās veselības un tiesību rezolūciju var iepazīties šeit.

"Par dzīvību": Dzīvība sākas no ieņemšanas brīža