07.10.2013 17:31

Ķekavas jaunieši pēta mūsu valsts neseno vēsturi

Autors  www.kekava.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ķekavas jaunieši pēta mūsu valsts neseno vēsturi Latvijas Tautas frontes muzejs

Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Ķekavas novadpētniecības muzeju un novada skolām organizē Jauniešu forumu "Tautas frontei 25".

Šis gads ir jubilejas gads šai mūsu valsts attīstībā tik nozīmīgai organizācijai, kas dibināta 1988. gadā, lai tautas vārdā cīnītos par brīvības un demokrātijas idejām. Par godu šai vēsturiski nozīmīgajai gadadienai Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs aicināja novada skolu 9. līdz 12. klašu audzēkņus pētīt valsts neseno vēsturi Ķekavas novadpētniecības muzeja īstenotā un Kultūras ministrijas finansētā projektā, intervējot cilvēkus, kas tolaik aktīvi darbojās Tautas frontes sastāvā. Skolēni ir sagatavojuši arī īsu ieskatu veiktajā pētnieciskajā darbā, ko 9. oktobrī plkst. 14 Doles Tautas nama zālē prezentēs cits citam un foruma viesiem.