03.11.2016 12:13

Valsts svētkos Siguldā godinās titulu "Gada cilvēks" un "Goda novadnieks" ieguvējus

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Valsts svētkos Siguldā godinās titulu "Gada cilvēks" un "Goda novadnieks" ieguvējus www.sigulda.lv

18. novembrī Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" norisināsies Latvijas Valsts proklamēšanas 98. gadadienas svinīgais pasākums – Goda diena "Manas zemes zelta stīgas". Pasākuma laikā tiks godināti titulu "Siguldas novada Gada cilvēks" un "Siguldas novada Goda novadnieks" ieguvēji.

Svinīgajā pasākumā godinās divas Siguldas novada Domes augstākā apbalvojuma "Siguldas novada Goda novadnieks" ieguvējas – Liliju Vītolu par mūža ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā un ilggadēju, mērķtiecīgu darbu, nodrošinot Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadību un attīstību, un Dainu Štālu par mūža ieguldījumu latviešu tautas deju tradīciju attīstībā Siguldas novadā un Latvijā.


Abām apbalvojuma ieguvējām Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics pasniegs Siguldas novada ģerboņa sudraba piespraudi un domes Atzinības rakstu, informē novada pašvaldība.

Pasākuma laikā apbalvos arī nominācijas "Siguldas novada Gada cilvēks 2016" pretendentus un nominantus. Ceremonijas laikā starp trim nominantiem katrā kategorijā tiks paziņots viens uzvarētājs.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks sportā 2016" tiks godināti:

Zintis Ekmanis par starptautiska mēroga sacensību – Eiropas kausa bobslejā un skeletonā – īstenošanu Siguldā, atjaunojot Latvijas tiesības organizēt prestižo sporta notikumu, Kaspars Kārkliņš par skriešanas tradīciju ieviešanu un attīstīšanu Siguldas novadā, piesaistot jaunus pasākumus, organizējot bezmaksas skriešanas nodarbības un izveidojot Siguldas Maratona klubu, un "Fit Nation Latvia" komanda par fizisko aktivitāšu popularizēšanu Siguldas novada bērnu un jauniešu vidū, organizējot bezmaksas pārgājienus, ārpusskolas nodarbības un meistarklases.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks kultūrā 2016" tiks godināti:

Ilze Jakubovska par aktīvu un radošu darbu, organizējot kultūras pasākumus Siguldas novadā, piesaistot profesionālus māksliniekus, un jaunas tradīcijas – Šūpoļu festivāla – radīšanu, Agita Zālīte par jaunu mākslas notikumu organizēšanu, popularizējot Siguldas novada māksliniekus un Siguldu Latvijā un ārpus tās robežām, un Artis Gāga par radošu un lokālpatriotisku darbību mūzikā, vairojot Siguldas atpazīstamību, kā arī multimediāla projekta "Upe, upe, Gauja, Gauja" realizēšanu.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks izglītībā 2016" tiks godināti:

Vaira Siliņa par Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu sagatavošanu un izciliem sasniegumiem Valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, kā arī kvalitatīvu metodisko darbību, Andris Jenerts par ieguldīto darbu Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un Mehatronikas pulciņa izveidē un veiksmīgā darbībā, dodot iespēju novada bērniem un jauniešiem apgūt elektronikas pamatus, kā arī izciliem sasniegumiem Valsts un starptautiska mēroga sacensībās eksakto zinātņu jomā, un Raivis Zīmelis par aizrautīgu trenera darbu Siguldas Sporta skolas distanču slēpošanas nodaļā, kā arī novada skolēnu sagatavošanu un izciliem sasniegumiem valsts mēroga sacensībās.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks tūrismā 2016" tiks godināti:

SIA "L Tips Agency" par jauna festivāla – "Sunset festival" – tradīcijas dibināšanu Siguldā, piesaistot pasaulē zināmus mūziķus un Siguldas pils kompleksā pulcējot ievērojamu skaitu apmeklētāju no Latvijas un ārvalstīm, "John Neeman tools" dibinātājs Jēkabs Dimiters par uzdrošināšanos, veidojot pirmo publisko izstādi, un vēl nebijušas performances īstenošanu Siguldas pils kompleksa rekonstruētā staļļa ēkas atklāšanā un Arvīds Endziņš, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobraucienam veltītā vides objekta meta autors par unikāla vides objekta radīšanu par godu 2015. gada Vienības velobraucienam.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks labdarībā 2016" tiks godināti:

Eva Viļķina par sociālā atbalsta centra "Cerību māja" izveidi, kā arī pašaizliedzīgu darbu biedrības "Cerību spārni" un sociālā uzņēmuma "Pogotava" labā, atbalstot Siguldas novada iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām, Ģertrūde Līvmane par ieguldījumu Siguldas novada nevalstisko organizāciju darbā, Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļas darba nodrošināšanu un brīvprātīgo darbu donoru kustības organizēšanā Siguldas novadā, kā arī Štūres–Siguldas sadraudzības biedrība par Vācijas pilsētas iedzīvotāju sniegto finansiālo atbalstu Siguldas novada iedzīvotājiem, astoņus gadus nodrošinot zupas virtuvi, kā arī par ziedojumiem un atbalstu Siguldas novada nevalstiskajām organizācijām, biedrībām un amatiermākslas kolektīviem.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada attīstībā 2016" tiks godināti:

VAS "Latvijas dzelzceļš" par pirmās regulējamās gājēju pārejas pār dzelzceļu izveidi Latvijā, uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju drošību, Jānis Bormanis par uzņēmējdarbības paplašināšanu un investīcijām 300 tūkstošu eiro apmērā kinoteātra "Kino Lora" rekonstrukcijā un modernizācijā, atverot trešo kinozāli, un SIA "KG Latvija" direktore Kristīne Lārmane par uzņēmējdarbības attīstību lopbarības ražošanas nozarē, paplašinot darbību un radot jaunas darbavietas Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret valsts ekonomiku kopumā.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks Siguldas novada lauksaimniecības attīstībā 2016" tiks godināti:

SIA "Vāverlauki" līdzīpašnieks Māris Vāvere par veiksmīgi attīstītu saimniecisko darbību graudkopības nozarē, graudkopības nozares attīstības turpināšanu vairākās paaudzēs, kā arī sekmīgu Eiropas Savienības finanšu piesaisti, realizējot lauksaimniecības nozares projektus, veterinārārsts Mārtiņš Dubavs par nesavtīgu darbu un mūža ieguldījumu Siguldas novada veterinārmedicīnas nozarē un veiksmīgu sadarbību ar novada lauksaimniekiem un SIA "LZZ Plus" dalībnieks Aivars Gailītispar ieguldījumu Siguldas novada Nurmižu ciema attīstībā un vides sakārtošanā, par veiksmīgu saimniecisko darbību lauksaimniecības nozarē – gaļas liellopu un aitu audzēšanā.

Nominācijā "Siguldas novada Gada cilvēks sabiedriskajā dzīvē 2016" tiks godināti:

Rihards Rasnacis par ekumēnisku tradīciju ieviešanu Siguldas novadā, organizējot Kristiešu vienotības nedēļu, Lūgšanu brokastis un Tautas krusta ceļu, saliedējot dažādu konfesiju pārstāvjus, par atbalstu Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī aktīvo līdzdalību Siguldas novada norisēs, Dzintra Meldere par aktīvu darbību Siguldas–Štūres sadraudzības biedrībā, veicinot pilsētu sadarbību, kā arī brīvprātīgo darbu, pasniedzot novada iedzīvotājiem vācu valodu, un Lilita Pladare par sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu Siguldas pagasta Jūdažos, iesaistot līdzcilvēkus Siguldas novada norisēs.

Goda dienā "Manas zemes zelta stīgas" īpašu svētku koncertprogrammu sniegs Latvijā izcilākā kokles spēles meistare Laima Jansone ar saviem skatuves partneriem. Latvijas dabas spēcinošo enerģiju svētku telpā ienesīs siguldieša Reiņa Januļa radītās video projekciju noskaņu miniatūras.