10.07.2015 14:47

ES reģioni un pilsētas prasa lielākus resursus migrantu uzņemšanas vajadzībām

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
ES reģioni un pilsētas prasa lielākus resursus migrantu uzņemšanas vajadzībām www.unhcr.org/AFP

Tā kā Eiropas Savienībā (ES) pa Vidusjūru ierodas aizvien vairāk migrantu, Eiropas Reģionu komiteja (RK) uzsvērusi reģionu un pilsētu lielo nozīmi integrācijas procesā, aicinot visas dalībvalstis piešķirt pašvaldībām lielākus resursus.

Rezolūcijā, ko trešdien apstiprināja četras no piecām politiskajām grupām, RK aicināja dalībvalstis arī vairāk solidarizēties, lai nodrošinātu migrantu taisnīgu pārvietošanu visā ES.

Reaģējot uz pašreizējiem ES plāniem migrācijas jomā, RK - ES vietējo un reģionālo pašvaldību asambleja - pieņēma rezolūciju, kas ir daļa no tās ieguldījuma ilgtspējīgas ES migrācijas koncepcijas izstrādē. Komiteja uzsvēra reģionu un pilsētu ārkārtīgi lielo nozīmi, jo daudzas no tām ir migrantu ierašanās vai tranzīta vieta, un norādīja, ka reģionu un pilsētu rīcībā nav pietiekamu resursu šīs problēmas risināšanai. Turklāt tā vērsa uzmanību uz to, ka šiem reģioniem ir jārisina krīze, ko rada migrācija un kas skar visu Eiropu, ne tikai Vidusjūras reģionu.

Šī iemesla dēļ RK izteikusi aicinājumu visas ES dalībvalstis nodrošināt ievērojamākus resursus reģioniem, kuri uzņem lielāku skaitu migrantu. Tā aicināja arī būtiski pastiprināt sadarbību ar reģioniem Eiropas Komisijas (EK) ierosinātā ārkārtas pārvietošanas mehānisma īstenošanā.

Tāpat RK uzsvēra, ka pārvietošanas un mītnesvietas maiņas politikā atbilstīgi īpašiem kritērijiem būtu jāiesaista visas Eiropas valstis. Vienīgi Eiropas Konservatīvo grupa (ECR) nepiekrita RK nostājai attiecībā uz migrācijas jautājuma risināšanu. RK nāca klajā arī ar aicinājumu visām dalībvalstīm solidarizēties, lai uzņemtu un pārvietotu Vidusjūras krastā ieradušos migrantus un mainītu to mītnesvietu.

RK arī uzsvēra, ka sadarbība ar stabilām Ziemeļāfrikas valdībām ļautu samazināt izceļošanu no šādām valstīm. Tāpēc tā aicināja piešķirt ievērojamus līdzekļus dalībvalstīm, kuras atrodas Vidusjūras krastā. Turklāt RK atzinīgi vērtē to, ka EK laikus pārskata tā saukto Dublinas regulu, kuras mērķis ir noteikt par patvēruma pieprasījuma izskatīšanu atbildīgo valsti, taču praksē minētā regula ir izrādījusies nederīga. RK uzsvēra, ka patvēruma procedūras jāsaīsina, jo tas ļauj vairot iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas patvēruma sistēmai.

Reģioni un pilsētas atzinīgi novērtēja arī to, ka Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja budžeta palielinājumu par 69,6 miljoniem eiro, kas paredzēts ES operācijai "Triton" Itālijā un operācijai "Poseidon" Grieķijā - šo operāciju budžets tika trīskāršots, lai novērstu, ka Vidusjūrā iet bojā vēl vairāk cilvēku. Ņemot vērā, ka abas operācijas līdz šim ir bijušas iedarbīgas, RK arī cer, ka dalībvalstis pēc iespējas ātri piešķirs un piesaistīs papildu resursus.

Tāpat reģioni un pilsētas uzsvēra, ka ES ir svarīgi pievērsties trešajām valstīm, lai iekšēji vadītu migrācijas plūsmas un uzlabotu šo valstu spēju glābt nelaimē nonākušo migrantu dzīvību. Šī iemesla dēļ RK aicināja dalībvalstis paredzēt attīstības sadarbībai vismaz 0,7% no to iekšzemes kopprodukta (IKP) un īpaši atbalstīt decentralizētu sadarbību.

Pamatojoties uz šādu pieeju, RK pauda viedokli, ka ir svarīgi radīt iespējas trešo valstu valstspiederīgajiem ierasties Eiropā, lai strādātu vai studētu. Šajā sakarā tā uzsvēra, ka ir svarīgi veidot ciešāku sadarbību ar trešajām valstīm un arī sniegt informāciju par iespējām legāli doties uz Eiropu.