14.10.2014 10:41

Latvijā ap 8 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieder SIA ar ārvalstu kapitālu

Autors  Apriņķis.lv/LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Latvijā 2013. gada beigās darbojās 16 lielās lauku saimniecības ‒ tādas, kam pieder zemes platības, kas ir lielākas par 2000 hektāru. Pēc kapitāla izcelsmes nedaudz vairāk kā puse jeb 56 % šo saimniecību pieder īpašniekiem ar Latvijas kapitālu. Savukārt 44 % pieder SIA ar ārvalstu kapitāla izcelsmi ‒ pārsvarā no Zviedrijas un Dānijas. Latvijā 2013. gada beigās darbojās 16 lielās lauku saimniecības ‒ tādas, kam pieder zemes platības, kas ir lielākas par 2000 hektāru. Pēc kapitāla izcelsmes nedaudz vairāk kā puse jeb 56 % šo saimniecību pieder īpašniekiem ar Latvijas kapitālu. Savukārt 44 % pieder SIA ar ārvalstu kapitāla izcelsmi ‒ pārsvarā no Zviedrijas un Dānijas. arhīvs

Pēc juridiskā statusa 2 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieder zemnieku saimniecībām, 14 % ‒ sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un 84 % ‒ fiziskām personām, valstij un pašvaldībām.

Kā teikts Valsts zemes dienesta (VZD) sagatavotajā lauku zemes tirgus pārskatā, analizējot lauksaimniecības zemes pircējus un pārdevējus ‒ zemnieku saimniecības un SIA ‒, secināts, ka aptuveni pusi zemes, kas ir SIA īpašumā (8 % no minētajiem 14 %), kontrolē ārvalstu kapitāls pamatā no Zviedrijas, Vācijas un Dānijas.

Savukārt pēc pircēju komercdarbības veida starp SIA aptuveni vienu trešo daļu zemes pērk ar lauksaimniecību saistīti komersanti. Līdzīgu lauksaimniecības zemes apjomu pērk arī mežsaimnieki, savukārt atlikušo trešdaļu aptuveni vienādās daļās sadala ar nekustamo īpašumu vai finanšu darbību saistīti pircēji un SIA, kuru komercdarbība nav saistīta ne ar lauksaimniecību, ne mežsaimniecību.

Analizējot lauksaimniecības zemes pārdevēju struktūru, vērojams, ka aptuveni 10 % lauksaimniecības zemes varētu būt pirkta ar mērķi tālākai pārdošanai, norāda VZD. Šo pārdevēju (SIA) darbības virziens ir saistīts ar nekustamo īpašumu vai finanšu pakalpojumiem. Šādām SIA pieder aptuveni 2 % lauksaimniecības zemes platības.

Latvijā 2013. gada beigās darbojās 16 lielās lauku saimniecības ‒ tādas, kam pieder zemes platības, kas ir lielākas par 2000 hektāru. Pēc kapitāla izcelsmes nedaudz vairāk kā puse jeb 56 % šo saimniecību pieder īpašniekiem ar Latvijas kapitālu. Savukārt 44 % pieder SIA ar ārvalstu kapitāla izcelsmi ‒ pārsvarā no Zviedrijas un Dānijas.

VZD, atbildot uz sabiedrības interesi par lauku zemes tirgus situāciju Latvijā, sagatavojis paplašinātu lauku zemes tirgus pārskatu. Tajā sniegta detalizētāka tirgus dalībnieku (2011.-2013. gads) analīze, pētot lauksaimniecības zemes īpašnieku, pircēju un pārdevēju struktūru.

Tāpat pārskatā dažādos griezumos analizēti 2013. gadā saņemtie atbalsta maksājumi un to ietekme uz vērtību. Tieši atbalsta maksājumi ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas paceļ lauksaimniecības zemes tirgus vērtību, un tie tirgus vērtības bāzes līmeni var paaugstināt līdz pat 1000 eiro par hektāru, norāda VZD.

Pārskatā sniegtas atbildes uz jautājumiem, kāds ir tirgū nonākušo saimniecību lielums, kas ir zemes pircējs ‒ zemes apstrādātājs vai starpnieks, kas ir aktīvākie tirgus dalībnieki, kā darījumu cenu ietekmē komercdarbības virziens un citiem.

Pārskatā analizēta informācija tikai par lauku zemes daļu ‒ lauksaimniecības zemi. Informāciju par meža zemēm pārskats nesniedz. Tajā izmantoti VZD rīcībā esošie Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, kā arī Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta un Lauku atbalsta dienesta informatīvie resursi.