29.03.2018 14:57

Kultūras ministrija akreditē Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju turpmākajiem pieciem gadiem

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Kultūras ministrija akreditē Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju turpmākajiem pieciem gadiem brivdabasmuzejs.lv

Kultūras ministrija (KM) izdevusi lēmumu akreditēt Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju (LEBM) turpmākajiem pieciem gadiem, vienlaikus akreditācijas komisija sniegusi arī vairākus ieteikumus muzeja darbības pilnveidošanai, informēja ministrijā.

Akreditācijas procesā komisija konstatēja, ka muzejs veicis apjomīgu darbu LEBM krājuma uzskaites un saglabāšanas uzlabošanā. Krājuma priekšmetu esības pārbaude turpinās, ir identificēta ievērojama daļa meklēšanā esošo priekšmetu. Atkārtoti izstrādātā muzeja vidēja termiņa darbības stratēģija kopumā sniedz priekšstatu par LEBM mērķiem un uzdevumiem un var tikt izmantota par pamatu plānveidīgai muzeja darbībai.

Vienlaikus akreditācijas komisija muzeja vadībai adresējusi arī vairākus ieteikumus, kuru īstenošana palīdzēs pilnveidot LEBM darbību. Prioritāte pilnvērtīgas muzeja darbības nodrošināšanai joprojām paliek krājuma darbs, un akreditācijas komisija savā atzinumā norādījusi uz nepieciešamību nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu apstākļus visiem Nacionālajā muzeju krājumā iekļautajiem priekšmetiem, kā arī veikt eksponātu drošības risku analīzi un to drošības garantēšanas pasākumus. Komisijas ieteikumu izpildi KM kontrolēs, izvērtējot ikgadējos LEBM darbības pārskatus.

Ministrijā skaidroja, ka akreditācijas komisija iesaka arī pilnveidot un sistemātiski aktualizēt muzeja plānošanas dokumentus, lai tādējādi sekmētu gan muzeja pamatfunkciju veikšanu, gan problēmsituāciju risināšanu, paškritiski izvērtēt LEBM personāla komunikācijas problēmas, rodot risinājumus korektas un profesionālas savstarpējās saskarsmes nodrošināšanai, kā arī iesaistīt visu muzeja personālu muzejam būtisku attīstības jautājumu plānošanā un kopējo mērķu sasniegšanā.

Muzeja akreditācijas komisijas atzinums 21. marta sēdē tika apstiprināts Latvijas Muzeju padomē

LEBM iepriekšējās akreditācijas termiņš beidzās 2016. gada 28. novembrī. Muzeja akreditācijas procesā tika konstatēti būtiski trūkumi tā darba plānošanā un pārvaldībā, kā arī muzeja krājuma uzskaitē. KM pieprasīja muzejam izstrādāt un iesniegt akreditācijas procesā identificēto trūkumu novēršanas plānu, ko LEBM kolektīvs izpildījis.