24.09.2015 14:47

Aicina iesniegt pieteikumus festivālu mērķprogrammai Siguldas novadā

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Aicina iesniegt pieteikumus festivālu mērķprogrammai Siguldas novadā Einārs Binders

Līdz 10. oktobrim Siguldas novada Kultūras pārvalde pieņem pieteikumus projektu konkursā finansējuma saņemšanai festivālu organizēšanai Siguldas novadā 2016. gadā. Konkursa mērķis piesaistīt un atbalstīt Siguldas novadam nozīmīgus un mākslinieciski kvalitatīvus festivālus.

Piedalīties konkursā un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu festivālu organizēšanai var privātas vai juridiskas personas, izņemot Siguldas novada pašvaldības iestādes. Pašvaldības līdzfinansējums pasākuma norisei ir līdz 50% apmērā no projekta kopējiem izdevumiem.

Konkurss paredz finansiālu atbalstu festivālu projektiem trīs kategorijās:

festivāli, kuri nodrošina norišu daudzveidību vienā vai vairākās kultūras nozarēs, ar lielu prognozējamo apmeklētāju skaitu, kultūras pieejamību plašai mērķauditorijai, iedzīvotāju radošā potenciāla veicināšanu un to iesaisti līdzdalībai festivāla norisēs;

festivāli, kuri būtiski veicina noteiktas kultūras un mākslas nozares attīstību un pienesumu kultūrizglītības procesa, mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanā;

festivāli, kuri veicina kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu un attīstību, kultūru daudzveidību, starpkultūru dialogu un integrācijas procesu sabiedrībā.

Konkursa nolikums un pielikumi pieejami interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā "Kultūra".