17.04.2012 10:50

Ulbrokā uzziedējuši jaunie dziedātāji no visas Latvijas

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ulbrokā uzziedējuši jaunie dziedātāji no visas Latvijas organizatoru arhīvs

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā pagājušās nedēļas nogalē notika Komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss "Ulbrokas vālodzīte", kurā piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības mūzikas skolu audzēkņi.

"Kaut gan kopš seniem laikiem valda uzskats, ka 13. datums ir diena, kad ķibeles un neražas notiek dubultā, Stopiņu novada Ulbrokā šī diena izvērtās priecīga un ļoti skanīga, liekot atmirdzēt daudziem smaidiem, iepazīstot jaunus draugus un ieklausoties skaistās dziesmās," teic Konkursa "Ulbrokas vālodzīte" organizētāja un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Pinne.

Dalībnieku sniegumu piecās vecuma grupās vērtēja profesionāla žūrija – Rīgas Doma kora skolas vokālā pedagoģe Valda Dzene, meiteņu kora "Rīga" diriģente Evija Lācgalve un komponists Alvils Altmanis.

Konkursā piedalījās 73 dalībnieki no visas Latvijas – Aglonas bazilikas un Rīgas Doma Kora skolām, Aizkraukles, Augusta Dombrovska, Babītes, Jēkabpils, Kokneses, Ķekavas, Lielvārdes, Piltenes, Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skolām, Jaunannas, Jaunpiebalgas, Mārupes, Olaines, Pārdaugavas, Ropažu, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolām, Cēsu, Jelgavas un Ventspils Mūzikas vidusskolām.

Konkursa mērķi bija attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru un koncertdarbību, veicināt apmācības procesa kvalitāti, popularizēt komponista Alvila Altmaņa dziesmas, kā arī papildināt pedagoģisko un koncertrepertuāru.

Dalībnieki konkursā atskaņoja latviešu tautasdziesmu a capella un vienu no obligātajām Alvila Altmaņa oriģināldziesmām.

"Bijām ļoti pārsteigti un priecīgi par lielo interesi mūsu organizētajam konkursam. Dziedāt latviešu tautasdziesmas mākam katrs, bet bieži vien izrādās, ka zinām tikai populārākās. Konkursā ar lielu prieku varēja klausīties interesantas un mazāk dzirdētas latviešu tautasdziesmas," stāsta V. Pinne. "Melodiskās Alvila Altmaņa dziesmas dažiem lika notraukt pat saviļņojuma asaras. Komponista dziesmas ar prieku dziedāja gan lieli, gan mazi. Bija patīkami klausīties bērnu skaistajās un skanīgajās balsīs. Pats komponists teica, ka ir apmierināts ar skolotāju radošo pieeju interpretējot viņa dziesmas un laimīgs, ka blakus tautasdziesmai skan viņa dziesmas, pat tādas, kas sarakstītas pagājušajā gadsimtā. Viņš bija gandarīts par milzīgo atsaucību un patīkami pārsteigts, ka skolotāji no Latvijas skolām teica paldies par šo konkursu."

Konkursa dalībniekiem notika arī radošās darbnīcas – origami un putniņu zīmēšanu. No papīra tika locīti putniņi, bet zīmētie putniņi vīteroja nošu līnijās un izveidoja komponista Alvila Altmaņa dziesmu "Es gribu ziedēt". Konkursa dalībnieki varēja arī skatīties Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veidotās animācijas filmiņas.

Konkursa diena bija ļoti gara, bet interesanta un pārsteigumiem bagāta. Konkursa noslēgumā visi konkursa dalībnieki kopīgi nodziedāja Alvila Altmaņa dziesmu ar Andreja Eglīša vārdiem "Es gribu ziedēt", atklāj V. Pinne.

Rezultāti:

I grupa - 7 gadi/8 dalībnieki

I vieta
Laura Tabure /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Viktorija Čebotarjova /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Biruta Deruma/
Rūta Gicēviča /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Ieva Bērziņa /Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Irēna Račevska/
Markuss Broks /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja Andžela Hilo/

II vieta
Marks Markuss Ābelītis /Ventspils Mūzikas vidusskola, skolotāja Santa Treilība/
Līga Džīnija Rubene / Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Aija Petrovska/

III vieta
Amanda Gruško /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola, skolotāja Inga Krastiņa/

II grupa - 8-9 gadi/20 dalībnieki

I vieta
Alise Līva Jansone /Ķekavas Mūzikas skola, skolotāja Vineta Litauniece/

II vieta
Dārta Anna Freimane /Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Irēna Račevska/

III vieta
Patrīcija Lielmane /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Annija Upeniece /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/

Diplomandi
Elza Cibule /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja Andžela Hilo/
Nauris Jāvalds /Piltenes Mūzikas skola, skolotāja Margita Kronberga/
Henrijs Krūmiņš /Ropažu Mūzikas un mākslas skola „Rodenpois", skolotāja Daiga Jankovska/
Jānis Landmanis /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja Edīte Bergmane/
Mārtiņš Renārs Polis /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja Edīte Bergmane/

III grupa - 10-11 gadi/24 dalībnieki

I vieta
Patrīcija Eltermane /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja Andžela Hilo/

II vieta
Marta Liepiņa /Ventspils Mūzikas vidusskola, skolotāja Astra Plostniece/

III vieta
Aleksandra Špicberga /Rīgas Doma kora skola, skolotāja Rudīte Zariņa/

Diplomandi
Diāna Antužāne /Olaines Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Baiba Bubiere/
Linda Baltā /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Krista Beāte Bērziņa /Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola, skolotāja Natālija Putāne/
Aleksa Gaile /Mārupes Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Dace Bula/
Artis Gailis /Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, skolotāja Iveta Benga/
Samanta Mudele /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/
Anne Katrīna Norenberga /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola, skolotāja Ivita Linde/

IV grupa - 12-13 gadi/15 dalībnieki

I vieta
Eliāna Sanda Veinberga /Jelgavas Mūzikas vidusskola, skolotāja Edīte Bergmane/

II vieta
Santa Grīnvalde /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Ina Ekarte/
Elizabete Laura Porgante /Augusta Dombrovska Mūzikas skola, skolotāja Laimdota Ivule/

III vieta
Ardis Avotiņš /Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, skolotāja Agnese Levinska/
Vitnija Rožāne /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/

Diplomandi
Mārtiņš Dācis /Ķekavas Mūzikas skola, skolotāja Vineta Litauniece/
Aurika Košina /Mārupes Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Dace Bula/
Sibella Peri Šekera /Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola, skolotāja Inga Krastiņa/
Beāte Soldāne /Aglonas bazilikas Kora skola, skolotāja Iveta Soldāne/

V grupa - 14-15 gadi/6 dalībnieki

II vieta
Daniela Aukštikalne //Rīgas Latgales priekšpilsētas Mūzikas skola, skolotāja Ivita Linde/
Kristaps Moločenko /Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, skolotāja Ina Ekarte/

III vieta
Ieva Madara Tabure /Lielvārdes Mūzikas skola, skolotāja Baiba Klepere/