30.08.2016 10:39

Kā skolā saņemt "10" labas uzvedības prasmēs

Autors  Kristīna Sprūdža
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Kā skolā saņemt "10" labas uzvedības prasmēs arhīvs

Bērni dodas uz skolu! Nav nozīmes, vai šis ir pirmais, piektais vai pēdējais gads, kad jūsu bērns apmeklē mācību iestādi, 1. septembra tuvošanās satrauc kā vecākus, tā bērnus.

Katrs vecāks vēlas, lai viņa atvasei skolā klātos labi. Puse no skolas veiksmes stāsta tiek nodrošināta ar labas uzvedības prasmēm. Otra puse būs atkarīga no sekmēm. Ja jūs vēlaties savam bērnam iedot līdzi "skolas somu", kura viņam noderēs ne tikai skolā, bet visā dzīvē, ar savu piemēru māciet, kā uzvesties. Ja bērns dzirdēs, ka ģimenē vienmēr tiek teikts "lūdzu", "paldies", "atvaino", viņi rīkosies tāpat.

Uzslavējiet bērnu, kad viņa uzvedība ir pieklājīga un viņš ar savu rīcību parāda, ka domā par apkārtējiem. Ja kādam ir nepieciešams palīdzēt – atvērt durvis vai pacelt nokritušu priekšmetu –, nekautrējieties izrādīt iniciatīvu un vienlaicīgi rādīt pozitīvo piemēru. Tad šie uzvedības paradumi bērna apziņā un uzvedībā nostiprināsies un kļūs automātiski.


Piedāvāju mazu špikeri, kas palīdzēs skolā saņemt desmitnieku labas uzvedības prasmēs, veidot pozitīvas attiecības ar apkārtējiem un atstāt labu iespaidu par sevi un ģimeni.

1. Vecākiem ir būtiski atcerēties, ka labas manieres sākas ģimenē. Ja jūsu bērnam ir jau izveidojušās labas prasmes saskarsmē ar sava vecuma vienaudžiem, kā arī pieaugušajiem – sveicinās, lieto vārdiņus "lūdzu", "paldies", "atvainojiet", prot sevi apkalpot un tikt galā ar savu apģērbu un mantām –, jums nebūtu daudz ko satraukties. Tomēr pārrunāt un atgādināt labas uzvedības noteikumus nebūs lieki, tā jūs palīdzēsiet bērnam justies drošākam un pārliecinātākam par sevi.

2. Pārrunājiet ar bērnu skolas dienas režīmu, kā arī to, cik svarīgi ir uz stundām ierasties laikus. Mācību stundu kavēšana traucē gan pašam bērnam (viņš nav dzirdējis stundas sākumu), gan klasesbiedriem un skolotājam.

3. Ja bērns vēl nav iemācījies, kā jāuzrunā pieaugušie – skolotāji, direktors, citi skolas darbinieki –, ir svarīgi to apgūt, lai nerastos nepatīkamas situācijas. Pieaugušos pieklājīgi ir uzrunāt ar "jūs'', izņemot gadījumus, kad skolotāja bērnam ir lūgusi viņu uzrunāt ar "tu". Atkarībā no skolas tradīcijām skolotāju var uzrunāt vārdā vai uzvārdā, priekšā liekot uzrunu "skolotāja" – "skolotāja Baiba" vai "skolotāja Zariņa". Bērnam ir svarīgi saprast, ka uzruna pauž pieklājību un cieņu pret skolotāju.

4. Būtiski ir pārrunāt higiēnas un apģērba tīrības/piemērotības jautājumu. Tas nozīmē mazgāšanos vismaz reizi dienā, roku mazgāšanu pirms un pēc ēšanas, zobu tīrīšanu rītos un vakaros, nagu garumu un tīrību, kā arī drēbju un apavu tīrību. Pilnīgi jauna apģērba pirkšana tikai skolas vajadzībām nav nepieciešama, galvenais, lai bērns uz skolu neietu netīrā, saburzītā un saplēstā apģērbā.

Ieteicams būtu ievērot arī dažas citas prasības, kas palīdzēs bērnam koncentrēties mācību procesam – meitenes skolā nestaigā ar vaļā izlaistiem gariem matiem, lakotiem nagiem, krāšņām rotaslietām, bet puiši nesēž klasē ar kapuci vai cepuri galvā. Un abu dzimumu skolēni jebkurā vecumā skolā nelieto austiņas, arī mobilo telefonu lietošanu ierobežo līdz minimumam.

5. Palīdziet bērnam apgūt skolas somas kārtošanas iemaņas, lai katru dienu būtu līdzi viss mācībām nepieciešamais. Ierodoties skolā bez nepieciešamajām burtnīcām, grāmatām, lineāla, sporta tērpa vai kā cita, kas tajā dienā vajadzīgs, bērns nevarēs pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā un jutīsies slikti. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka uz skolu līdzi tiek ņemtas lietas, kuras tur nav nepieciešamas. Visbiežāk šāda rīcība rezultēsies ar nepatikšanām. Bet kādu našķi somā gan var un vajag ielikt līdzi, ar noteikumu, ka tas tiks apēst starpbrīdī.

6. Personīgās robežas un cieņa pret pārējiem. Sākot iet skolā, lielākā daļa bērnu saprot, ka nedrīkst aiztikt un ņemt citu mantas. Svarīgi ir pārrunāt, ka šīs robežas ir jāievēro arī attiecībā uz mājas darbiem (norakstīšana nav risinājums, uzdotais ir jāizpilda pašam), mācību priekšmetiem, drēbēm un kārumiem. Tikpat svarīgi ir neaizskart otru – ne fiziski, ne ar vārdiem: aprunāšana vai apsaukāšanās ir nepieļaujama.

7. Prasme sadarboties un draudzēties ir viena no svarīgākajām, lai bērns skolā justos labi. Uzsveriet un pārrunājiet ar bērnu to, ka ir jāprot dalīties, iesaistīt citus un draudzīgi izmantot skolas piedāvātās iespējas – spēles starpbrīžos, sporta piederumi, dažādi skolas mācību materiāli vai tehnika ir domāta visiem skolēniem. Lai stundās spētu noturēt uzmanību, svarīgi ir mudināt bērnu starpbrīdī izkustēties un ieelpot svaigu gaisu.

8. Bērnam ir jāzina, ka skolā galvenā autoritāte ir skolotājs. Katrā skolā var būt savi, nedaudz atšķirīgi kārtības noteikumi, bet svarīgi ir tos zināt un ievērot. Ir jauki, ja skolas vai klases kārtības noteikumi ir uzrakstīti un piesprausti bērnam redzamā vietā. Tas ļaus viņam pašam sevi disciplinēt.

9. Komandas gars un saliedēts klases kolektīvs ir liela vērtība, jo bērni kopā pavada lielu dienas daļu. Būtiski ir mācīt bērnam priecāties par saviem un arī citu panākumiem. Ja kāds klasesbiedrs saņem īpašu uzslavu vai izcīna uzvaru kādā olimpiādē, jauki ir vārdiski viņu apsveikt – "malacis, es par tevi priecājos" vai "mēs, visa klase, ar tevi lepojamies". Ja klasē notiek darbs grupās vai komandās, ar bērnu jāpārrunā un jātrenē prasme gan uzvarēt, gan zaudēt. Vislielākā māksla ir zaudēt ar cieņu, un katru reizi jau nav iespējams būt tikai uzvarētājam.

10. Dažādība, daudzveidība, atšķirīgais. Nereti skola ir pirmā vieta, kur bērni ierauga un saprot, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Ja bērns zinās, ka cilvēkiem var būt dažāda ādas krāsa, ķermeņa uzbūve, dzimtā valoda, ģimenes un dzīves situācijas, veselības stāvoklis utt., viņam būs vieglāk neapjukt situācijā, kad viņš ar to saskarsies dzīvē.

Atcerieties, ka smaids ir mūsu stiprākais ierocis. Skolā ieejot, ir pieņemts sveicināties ar ikvienu, ko satiekam, un svētkos neaizmirsīsim pateikt paldies skolotājiem ar ziediem. Lai jums un mums lielisks 1. septembris, zinātkārs viss mācību gads un bērniem paši labākie skolotāji un vecāki!