26.12.2012 11:32

Stikla kalns – lielveikals – Siguldā?

Autors  Ilze Ratniece
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
SIA "Arhitektūras stila studija" vīzija par Siguldas jauno vaibstu – tirdzniecības centru "Kropotkins" līdzās stacijai. Tikai retais siguldietis ir informēts par to, un būvvaldē līdz šim neviens nav iegriezies iepazīties ar tur apskatāmajām iespējamo ēku skicēm. SIA "Arhitektūras stila studija" vīzija par Siguldas jauno vaibstu – tirdzniecības centru "Kropotkins" līdzās stacijai. Tikai retais siguldietis ir informēts par to, un būvvaldē līdz šim neviens nav iegriezies iepazīties ar tur apskatāmajām iespējamo ēku skicēm. Siguldas novada domes arhīvs

Siguldiešu mieru gan lielākoties izraisījusi nezināšana par to – kas un kad teritorijā blakus dzelzceļa stacijas ēkai uz Rīgas pusi tiks būvēts.

Tā kā nenotiks arī sabiedriskā apspriešana par iecerētajām būvēm, jo šai teritorijai ir apstiprināts detālplānojums, tagad ir viena no pēdējām iespējām siguldiešiem izteikt savu vērtējumu zemes īpašnieka apbūves iecerēm.

Pērn 27. aprīlī Siguldas pašvaldība organizēja izsoli 0,8797 ha lielam nekustamajam īpašumam Ausekļa ielā 4, Siguldā, kurā pēc Teritorijas plānojuma atļauta sabiedriskā un komercapbūve. Izsolē uzvarēja SIA "DMB", kuru attiecībās ar pašvaldību pārstāv valdes locekle Vineta Osečka.

Izsoles noteikumi paredzēja, ka zemesgabalā jāizvieto ēkas ar tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un izklaides vietām, kā arī jāizveido publiski pieejama un pievilcīga ārtelpa, kas nodrošinātu gājēju plūsmu no Siguldas dzelzceļa stacijas un autoostas līdz K. Valdemāra ielai.

Zemesgabala pircējam pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas pusotra gada laika jāizstrādā un jāizvēlas mets, kura ideja un mērķis atbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Gada laikā jāizstrādā būvprojektu skiču stadija un jāiesniedz saskaņošanai būvvaldē, pusgada laikā jāizstrādā tehniskais projekts, un divu gadu laikā jāveic būvdarbi un jānodod objekts ekspluatācijā.

SIA "DMB" izpildījusi vienu no izsoles noteikumiem un organizējusi metu konkursu "Attīstības, tirdzniecības un pakalpojumu centra Siguldā, Ausekļa ielā 4 un Ausekļa ielā 4a, attīstības priekšlikuma izstrāde", ar kura rezultātiem pašlaik tiek iepazīstināti siguldieši. Tā kā noteikumos nekas nebija teikts par šīs iepazīstināšanas publiskošanu, tad tikai retais siguldietis ir informēts par to, un būvvaldē līdz šim neviens nav iegriezies iepazīties ar apskatāmajām iespējamo ēku skicēm. Siguldieši savu vērtējumu arhitektu iecerēm var izteikt līdz nākamā gada 2. janvārim, apskatot metu skices Siguldas novada pašvaldības būvvaldē, Zinātnes ielā 7, vai portāla "Sigulda.lv" sadaļas "Būvvalde/Attīstība" apakšsadaļā "Plānošana" (metu konkurss).

SIA "DMB" iesniegusi Siguldas novada būvvaldē iesniegumu par būvniecības ieceri. Kā pastāstīja būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, iesniegumam vēl nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tāpēc nevar prognozēt, kad pašvaldība izsniegs būvniecības atļauju. Novada domes speciālisti pašlaik vērtējot būvniecības plānotāja ieceres atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.