25.01.2012 16:58

Mālpilieši uzņēmējdarbībā izmanto dabas veltes

Autors  Kate Jēkabsone
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Mālpils novads ir bagāts ar dabas veltēm - meži, kūdra, grants. Foto: Krišjānis Grantiņš Mālpils novads ir bagāts ar dabas veltēm - meži, kūdra, grants. Foto: Krišjānis Grantiņš

Mālpils novadā pašreiz tiek attīstītas kūdras purva, grants un smilts ieguves vietas, kā arī plānots izveidot ģipškartona rūpnīcu.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs norāda, ka Mālpils novads ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, jo, pirmkārt, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, otrkārt, salīdzinoši nelielais attālums līdz Latvijas galvaspilsētai un treškārt, laba ceļu infrastruktūra.

„Nekad neesmu mainījis savu viedokli un uzskatu, ka vissvarīgākais uzņēmējdarbības virziens ir zeme, jo tā ir cilvēku barotāja, darba devēja. Otrs virziens, ko varētu attīstīt, ir mežsaimniecība, jo Mālpils novadā aptuveni 50 % ir meži – dabas veltes, derīgie izrakteņi, piemēram, kūdra, saldūdens ieži, smilts, grants," akcentē mērs.

A. Lielmežs informē, ka Mālpils novadā pašreiz tiek attīstītas kūdras purva, grants un smilts ieguves vietas, kā arī plānots izveidot ģipškartona rūpnīcu un cūkaudzētavu - cūku intensīvās audzēšanas fermu.

Viņaprāt, varētu ļoti daudz ko iegūt no lauksaimnieciskās ražošanas, pārstrādes, taču tā paaudze esot jau stipri novecojusi, un jaunos cilvēkus iesaistīt lauku darbos esot grūti, ja vienīgi šī īpašība, ka nebaidās no sūra, grūta lauku darba, nav iemantota jau no paaudzes paaudzē. „Tā ir visas Eiropas lauksaimnieku problēma. Par zemnieku novecošanās problēmu tiek plaši diskutēts arī Eiropas Savienības reģionu komitejā, jo statistikas dati liecina, ka vidējais lauksaimnieks ir jau tuvu pie pensijas vecuma un gados jaunie nevēlas strādāt," smagi nopūšas Mālpils mērs.