20.10.2012 12:21

Stopiņos trīs ceturtdaļas uzņēmumu ir mikrouzņēmumi

Autore 
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Lai gan galvaspilsētas tuvums var būt arī kā kavējošs faktors Pierīgas pašvaldību ekonomiskās aktivitātes attīstībai, Stopiņos ir tieši pretēji.

No uzņēmējdarbības formām novadā dominē mikrouzņēmumi. Stopiņu novadā ir salīdzinoši augsta ekonomiskā aktivitāte, jo, iespējams, tieši Rīgas tuvuma dēļ ir labi attīstīta tehniskā infrastruktūra, kā arī pieejams kvalificēts darbaspēks, uzsvērts pašvaldības Attīstības programmā 2012.–2018. gadam.

Piemēram, 2009. gadā šajā Pierīgas novadā ir reģistrētas 485 tirgus sektora statistikas vienības, proti, dažāda lieluma uzņēmumi, no kuriem 423 jeb 85 % ir mikrouzņēmumi. Savukārt jau pēc gada šis skaitlis jau bija lielāks – 550 izņēmumi, no kuriem 468 jeb 85 % ir mikrouzņēmumi.

Apkopotie dati liecina, ka vidējo un lielo uzņēmumu grupā reģistrēti 14 uzņēmumi. Stopiņu novadā dominējošās uzņēmējdarbības formas ir komercsabiedrības (71 %) un pašnodarbinātas personas (24 %).

"Salīdzinoši ar apkārtējām pašvaldībām Stopiņu novads izceļas ar augstu komercsabiedrību īpatsvaru citu uzņēmējdarbības formu vidū, tomēr blakus, Rīgā, šis rādītājs sastāda pat 75 %, kamēr valstī vidēji komercsabiedrības ir aptuveni puse no ekonomiski aktīvām tirgus sektora statistikas vienībām," vēsta dokuments.

Uz 1000 Stopiņu novada iedzīvotājiem 2009. gadā bija reģistrētas 50 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, bet 2010. gadā – 56, kas ir līdzvērtīgs vidējam rādītājam valstī – 60. Arī apkārtējo novadu kontekstā šis rādītājs ir salīdzinoši augsts – Ropažu un Salaspils novados nedaudz zem 40, Garkalnē – 62.

Jānorāda, ka šajā Pierīgas novadā līdz 2011. gada sākumam ir reģistrēti vairāk nekā 800 aktīvu uzņēmumu, no kuriem lielākā daļa ir saistīti ar pakalpojumu sfēru. Dominējošie uzņēmējdarbības virzieni ir tirdzniecība, būvniecība, apstrādes rūpniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie pakalpojumi un transporta un uzglabāšanas pakalpojumi.

Nozaru uzņēmumu skaitā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2010. gadā vadošie darbības veidi ir kravu pārvadājumi pa autoceļiem, kokmateriālu un būvmateriālu tirdzniecība, reklāmas aģentūru darbība, kā arī uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi. Stopiņu novada lielāko uzņēmumu pamatdarbības veids saistīts ar dažādu veidu pakalpojumu sniegšanu, galvenokārt tie ir tirdzniecības uzņēmumi, kas specializējušies būvmateriālu, pārtikas produktu un automobiļu tirdzniecībā. 

Novada teritorijā atrodas viens no lielākajiem Latvijas būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumiem – SIA "Depo DIY" birojs, kas arī ir lielākais uzņēmums novadā pēc apgrozījuma rādītājiem. Augsti attīstīti ir specializēti būvniecības uzņēmumi – AS "Latvijas Tilti", kas nodarbojas ar tiltu un tuneļu būvniecību, un SIA "Rumba", kas būvē ūdensapgādes sistēmas.