20.09.2012 14:30

Domes deputāti, bruņojušies ar likumiem, aizkavē vietējā miljonāra izvēršanos Ogrē

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Domes deputāti, bruņojušies ar likumiem, aizkavē vietējā miljonāra izvēršanos Ogrē Krišjānis Grantiņš

Kamēr Salaspilī lielveikali plaukst kā sēnes pēc lietus, tikmēr Pierīgas kaimiņos – Ogrē – iedzīvotāji un daži domes deputāti cīnās pret to ienākšanu pilsētā.

20. septembrī Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē turpinājās kaislīga cīņa par veikalu tīkla "Rimi" plānotās tirdzniecības iestādes būvniecības darbiem Ogrē.

Spraiga viedokļu apmaiņa notika starp vietējiem iedzīvotājiem, domes deputātiem un ietekmīgiem cilvēkiem ar biezu naudas maku. Lai arī galīgais lēmums tiks pieņemts jaunnedēļ, tautas kalpi pauduši stingru nostāju par veikala būvniecības iecerēm.


Portāls "Ogrenet.lv" jau rakstījis par "Rimi" plānoto veikala būvniecību Ogrē, pļaviņā starp Kultūras centru, katoļu baznīcu un politiski represēto piemiņas vietu. Par šo ieceri, kuras pirmsākumi meklējami 2006. gadā, negatīvi izteikušies vairāki pilsētas iedzīvotāji. Tāpat noraidošu attieksmi pauduši arī viņu ievēlētie domes deputāti.

Šā gada 7. jūnijā Sergejs Grekovs un Irita Kārkliņa lūdza izdot atļauju Parka ielas ceļa daļas izbūvei, kas ir cieši saistīta ar plānotā veikala būvniecības sākšanu. Sekojošajā Tautsaimniecības komitejas sēdē tika pieņemts lēmums atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Turpinājumā pretinieku nometnē esošie projekta īstenotāji bruņojās ar jurista atrastajiem robiem Latvijas likumdošanā, km dome parādā nepalika, aicinot talkā jau esošajam domes personālam konkurētspējīgāku juristu. Tiesa gan, arī nākamajās deputātu tikšanās reizēs procesa virzība tika atlikta.

Nebūs ceļa, nebūs veikala

20. septembra Tautsaimniecības komitejas sēdē jautājuma pirmais variants paredzēja detālā plānojuma apstiprināšanu, proti, zaļās gaismas došanu veikala būvniecībai. Pateicoties speciālistu palīdzībai, komitejas sēdē tika skatīts arī otrais variants, ko klātesošajiem izklāstīja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis.

"Paredzētā ceļa būve uz pašvaldībai piederošās zemes Parka ielas posmā Ogrē ir cieši saistīta ar plānoto tirdzniecības centra "Rimi"  būvniecību, ko neatbalsta daļa pilsētas iedzīvotāju (244 paraksti "pret"), domes deputātu grupa, Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Gunārs Resnais, kā arī Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs Ojārs Stefans," tā E. Helmanis.

Būvējiet ceļu un bērnu laukumu par pašvaldības līdzekļiem

Mārtiņš Pētersons, projekta virzītāju pārstāvis, aicināja deputātus pievērst uzmanību pirmajam variantam. "Varam iekļaut arī soda sankcijas līguma neizpildes gadījumā. Taču tas, kas ir spēkā, ir detālplānojums. Otrais lēmumprojekts nemaz nav mums nelabvēlīgs. Šajā gadījumā mēs neizbūvēsim Parka ielu par saviem līdzekļiem. Ja dome atceļ ielas izbūvi par mūsu līdzekļiem – labi, bet, kad veikals būs uzbūvēts, bet bērnu laukums ar ceļu netiks uzbūvēts, nevainojiet "Rimi"," tā S. Grekova un I. Kārkliņas jurists.

Ar deputātu tiesībām pret alkatību un mantkārību

Ņemot vērā E. Helmaņa sacīto un pamatojoties uz Ogres novada domes deputātu grupas ierosinājumu, kā arī ievērojot likumā "Par pašvaldībām" noteikto, deputāti izmantoja savas tiesības un balsoja par 2006. gadā iesniegto grozījumu noraidīšanu.

"Deputāti ir atbildīgi par to, kā tiek pieņemti lēmumi. Vēlējāmies redzēt, kas ir izdarīts kopš 2006. gada lēmuma, cik ieguldīts. Gribējām zināt, kāpēc nekas nav izdarīts, ja ir noslēgts līgums. Neko no tā nesaņēmām," tā E. Helmanis. Arī deputāte Ilga Vecziediņa aicināja Tautsaimniecības komitejas locekļus balsot objektīvi un neiesaistīties šajā afērā, lūdzot atbalstīt otro variantu.

"Aicinu uz domes sēdi sagatavot šo lēmumprojektu ar papildinājumu par saistošo noteikumu izmaiņām, kas atceltu 2006. gada detālplānojumu," piebilda E. Helmanis. "Mēs devām iespēju rīkoties, taču jūs to neizmantojāt. Jūs zaudējāt mūsu uzticību, kas ir lielākais zaudējums šajā gadījumā," turpina I. Vecziediņa.

Lēmumprojekta pirmais variants neguva atbalstu (deputāte Sarmīte Kirhnere atturējās, priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un deputāts Dainis Širovs sēdē nepiedalījās), bet otrais variants ar papildinājumu izpelnījās visu deputātu ievērību, izņemot minētos trīs deputātus.

Iepriekš:
Būvējas "Rimi": Salaspilī lielveikali būs kā stropā