06.06.2018 16:49

Norāda uz akūto darba spēka trūkumu Latvijā

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Norāda uz akūto darba spēka trūkumu Latvijā pixabay.com

Latvijā ir nekavējoties jārisina akūtā darba spēka trūkuma problēma, teikts Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) publiskotajā ziņojumā.

FICIL secinājusi, ka Latvijā audzis darba spēka trūkums, turklāt ne tikai augsti kvalificētu speciālistu līmenī. Tāpat joprojām Latvijā konstatējami tiesiskā regulējuma trūkumi un problēmas ar iespēju uzsākt uzņēmējdarbību reģionos, kuros ir lielāks bezdarba līmenis un tātad lielākas darba spēka rezerves.

Vienlaikus FICIL uzskata, ka Latvijai svarīgi sekmēt reģionālo nodarbinātību, un to, padomes ieskatā, var darīt divos veidos - atvieglojot darba spēka piesaisti no reģioniem pilsētās, jo īpaši Rīgā, un veicinot pašu reģionu ekonomisko izaugsmi. "Augstais nodokļu slogs padara reģionālā darbaspēka piesaistīšanu pilsētās saimnieciski nepamatotu, jo īpaši zemāk atalgotu darbinieku kategorijām, kas nevar pašas atļauties pilsētā īrēt dzīvokli," teikts ziņojumā.

FICIL ierosina valdībai veikt izmaiņas nodokļu normatīvajā regulējumā, paredzot, ka par darbinieku apliekamo ienākumu nav uzskatāmi darba devēja veikti maksājumi par darbinieka uzturēšanos pilsētā un transporta izdevumiem nokļūšanai darbā un mājās reģionā. Reģionu darbaspēka nodarbinātības veicināšanai FICIL ierosina valdību izstrādāt atbalsta programmas uzņēmējiem, kuri organizē savu saimniecisko darbību ārpus lielākajām Latvijas pilsētām vai ir izveidojuši sistēmu reģionu darbaspēka nodarināšanai pilsētās.

Pēc ziņojumā paustā, FICIL uzskata, ka, ņemto vērā, ka darba devējiem akūti trūkst darba spēka dažāda kvalifikācijas līmeņa profesijās, Latvijai jādomā par nepieciešamību veicināt arī ārvalstu pilsoņu piesaisti, uzsvaru liekot uz trešo valstu darbaspēka piesaisti. FICIL ierosina samazināt šajā nostājā konkrēti identificētus birokrātiska rakstura šķēršļus, kas kavē trešo valstu darbaspēka piesaisti.

Padome uzskata, ka darbaspēka nodrošināšana augstākais potenciāls ilgtermiņā ir remigrācija, kaut arī tas neesot tūlītējs risinājums akūtam darba spēka trūkumam valstī.

Vienlaikus FICIL uzsver, ka investīciju un darbaspēka piesaistei nepieciešama infrastruktūras uzlabošana, tostarp mūsdienu prasībām atbilstošu biroja telpu būvniecība, dienesta viesnīcu attīstība un jaunu dienesta viesnīcu būvniecības veicināšana. FICIL šajā jautājumā rekomendē atbalstīt uzņēmēju pieprasījumu pēc dienesta viesnīcām, atceļot iedzīvotāju ienākumu nodokļa samaksas un sociālā nodokļa samaksas pienākumu par darbinieka īres izdevumiem, kā arī veicināt piedāvājumu infrastruktūras attīstītājiem līdzfinansējuma vai nodokļu atvieglojumu un publiski privātās partnerības ceļā.

FICIL rekomendē veikt arī izmaiņas normatīvo aktu regulējumā nodarbinātības jautājumos, nodrošinot mūsdienu dinamiskajai darba tirgus videi atbilstošu regulējumu. FICIL ir konstatējusi normatīvi tiesiskā regulējuma neelastību, kas neatbilst tirgus vajadzībām un samazina Latvijas konkurētspēju tās tuvāko kaimiņu vidū.

Kā teikts ziņojumā, FICIL ierosina ar grozījumiem normatīvajā regulējumā ierobežot darba devēja atbildību attālināta darba gadījumā, samazināt piemaksas par virsstundu darbu, kā arī darba līgumu uzteikuma arodbiedrības biedram ierobežojumus. Tāpat padome aicina paplašināt darba devēja tiesību atkāpties no konkurences ierobežojuma.