14.03.2018 11:03

Atgriežoties pie publicētā. VID par "piecīti" nesodīs

Autors  Dzintris Kolāts
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Atgriežoties pie publicētā. VID par "piecīti" nesodīs arhīvs

"Arī mazajiem veikaliņiem ir vieta zem saules" – ar šādu virsrakstu "Rīgas Apriņķa Avīze" iesāka materiālu par mazo, tirdzniecības un kooperācijas ķēdēs neiesaistīto veikaliņu dienām un nedienām Pierīgas reģionā. Uzrunātie veikalnieki vairākkārt norādīja uz problēmām, riskiem un gluži vienkārši bailēm no kontrolējošajām institūcijām, visvairāk – Valsts ieņēmumu dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta.

"Rīgas Apriņķa Avīze" apkopoja un nosūtīja būtiskākos jautājumus Valsts ieņēmumu dienestam (VID), un – lūk! – salīdzinoši īsā laikā esam saņēmuši VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktora vietnieces Ineses Bindemanes atbildes. Ceram, ka tās noderēs.

Vai kases aparāti, kas iegādāti pagājušā gada vidū un atbilda tā brīža prasībām un noteikumiem, tagad jāmaina, jāpārprogrammē vai jāveic kādas citas darbības?
Lietotāji, kas CHD markas kases aparātu modeļus CHD 2050 3.62.0, CHD 3030 3.62.1, CHD 3050 3.62.0, CHD 3050U 3.62.0, CHD 3850 3.62.0 un CHD 7 3.62.0 bija iegādājušies un reģistrējuši uz sava vārda laika periodā, kamēr tie bija reģistrēti VID datubāzē kā prasībām atbilstoši, var turpināt tos lietot līdz jaunas attiecīgo modeļu versijas reģistrēšanai VID. Konkrēto kases aparātu modeļu lietotājiem nekādas darbības saistībā ar to, ka iekārtas no VID reģistra izņemtas, nav jāveic, vien jānodrošina iekārtu atbilstoša lietošana. Pēc jaunas versijas reģistrēšanas VID datubāzē kases aparātos būs jāveic neatbilstību novēršana, kas nav jāsedz par saviem līdzekļiem ne lietotājiem, ne valstij.

No redakcijas: RAA jautāja, kam neatbilstību novēršanas izmaksas IR jāsedz, ja tas nav jādara nedz lietotājam, nedz valstij, un saņēma atbildi, ka izmaksas segs vai nu kases aparātu ražotājs ("CHD"), vai arī šo aparātu atbilstību nosakošā institūcija ("Ernst&Young"), par ko šobrīd vēl notiekot strīds.


Kāds ir Valsts ieņēmumu dienesta plāns, kas būtu jāsasniedz sodīto skaita un iekasēto soda naudu apjomā? Tieši tādēļ, daudzuprāt, prioritāri tiek izvirzīta sodu sistēma... Vai VID pārbaužu procedūru noteikumos ir kāds nesakritību minimums, ko uzskata par pietiekami niecīgu, lai nekonstatētu ļaunprātību un uzņēmēju nesodītu?
Valsts ieņēmumu dienestam nav un nekad nav bijis plāna sodu skaitam, tieši pretēji – VID savā darbībā piemēro principu "Konsultē vispirms", kā arī īsteno audzinošu sodu politiku, par maznozīmīgiem pārkāpumiem nesodot vai izsakot mutvārdu aizrādījumu. VID ir izstrādātas vienotas vadlīnijas par administratīvo sodu sankciju piemērošanas pamatprincipiem.

No redakcijas: Precizējot, kas ir tā sauktie "maznozīmīgie pārkāpumi", VID darbinieki akcentēja, ka, piemēram, piecu eiro neatbilstība veikaliņam ar 5000 eiro apgrozījumu netiks uzskatīta par sodāmu lietu, uz to var tikt vienīgi norādīts. Taču attieksme būs krietni bargāka, ja tiks konstatētas neatļautas manipulācijas ar kases aparātu.

Kā uzņēmējs var informēt par iespējamām neprecizitātēm vai pārmērībām pārbaudēs, vienlaikus esot pārliecināts, ka pret viņu nevērsīsies ar vēl lielāku bardzību?
Valsts ieņēmumu dienestam sūdzības var iesniegt, zvanot uz diennakts uzticības tālruņa numuru 80009070. Plašāka informācija par to, kā sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu, pieejama VID tīmekļa vietnē – "Sazinies ar mums". Norādām, ka VID nepastāv prakse vērsties pret sūdzību iesniedzējiem, tieši pretēji – sūdzības tiek izvērtētas un izmantotas turpmākā darba pilnveidošanai un uzlabošanai.

Vai prasības, ko VID izvirza, ir analoģiskas, piemēram, veikaliem "Rimi" un "Maxima" un mazajiem, individuālajiem pārtikas veikaliņiem? Arī tas izskanēja sarunās...
Prasības dažādu lielumu nodokļa maksātājiem ir diferencētas. Pavisam 33 gadījumos var piemērot atbrīvojumu no kases aparātu lietošanas. Savukārt gadījumos, kad kases aparāts jālieto obligāti, lietojamās iekārtas veids ir atkarīgs no katra uzņēmuma vai tā struktūrvienības apgrozījuma iepriekšējā gadā. Ja apgrozījums ir mazāks par 350 tūkstošiem eiro, nodokļu maksātājs var izvēlēties jebkuru iekārtas veidu – kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu. Savukārt, ja apgrozījums sasniedz 350 tūkstošus eiro līdz 1,5 miljonus eiro, jālieto hibrīda kases aparāts, bet, ja apgrozījums ir virs 1,5 miljoniem eiro, obligāti jālieto kases sistēma.

Ņemot vērā šos apgrozījuma sliekšņus, lielveikaliem obligāti ir jālieto kases sistēmas, kurām ir daudz sarežģītākas tehniskās prasības nekā vienkāršajam kases aparātam, kas jālieto mazajam uzņēmējam. Tādējādi, ja mazais veikaliņš izvēlas lietot vienkāršu kases aparātu, tā prasības viennozīmīgi ir atšķirīgas no kases sistēmas, kuru lieto lielveikali. Gadījumā, ja mazais veikaliņš vēlas savu saimniecisko darbību organizēt līdzīgi kā lielveikals, kur kases sistēma ir saslēgta ar noliktavas un grāmatvedības programmu, kā arī lojalitāšu karšu programmu, arī mazajam veikaliņam būs jālieto iekārta, kas atbilst tādām pašām tehniskajām prasībām kā lielveikalos lietotajām iekārtām.

P.S. Aicinām ieinteresētos uzdot jautājumus arī citiem pārraugošajiem dienestiem, tādējādi kopīgi sniedzot vismaz nelielu pienesumu uzņēmēju un pārraudzītāju dialoga veicināšanā.

Iepriekš:

Arī maziem veikaliņiem ir vieta zem saules