13.06.2018 16:56

Pierīdznieki nekustamā īpašuma nodokļa parādos

Autors  Agita Latkovska
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Pierīdznieki nekustamā īpašuma nodokļa parādos arhīvs

Lai cik vilinoša šķiet dzīve Pierīgā, nekur un nevienam nekas netiek dots par velti. Par īpašumu – vai tā būtu vasarnīca Saulkrastos vai dzīvoklis Babītē – jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Ielūkojoties Pierīgas novados, redzams, ka nodokļu slogs iedzīvotājiem ir gana smags un daudzus dzen parādos.

Grūti nosakāms to personu skaits, kuru rocība būtu pietiekama un nodokļu parādam būtu cits iemesls.

Parādnieku sarakstos – ne tikai trūcīgie
"Rīgas Apriņķa Avīze" sazinājās ar Ķekavas novada pašvaldību, lai noskaidrotu, kāda ir situācija ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) iekasēšanu novadā. Ķekavas novada pašvaldības Finanšu daļas pārstāvji norāda: 2018. gada 1. janvārī NĪN parāds fiksēts aptuveni 6100 nekustamo īpašumu nodokļu maksātājiem.

"Pašvaldības vērtējumā, šāda parādnieku statistika uzskatāma kā ievērojama," saka pašvaldības pārstāve Laura Titāne, "jo kopējā NĪN parāda summa sasniedz aptuveni 610 000 eiro."

Lielākā Ķekavas novada NĪN parādnieku daļa esot sociāli mazaizsargātās grupas – trūcīgās un maznodrošinātās personas, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. "Tomēr parādnieku sarakstā ir arī juridiskas un fiziskas personas, kuras pieteikušas maksātnespēju," atzīmē L. Titāne. Novada pašvaldības darbinieki sazinoties ar parādniekiem, lai aicinātu tos labprātīgi nomaksāt nodokļus. Tomēr gadījumos, kad personas atsakās komunicēt un sadarboties, tā teikt, pa labam, pašvaldībai neatliekot nekas cits, kā uzsākt parāda piedziņas procesu.

Savukārt Babītes novada pašvaldības nodokļu administratori aprēķinājuši, ka NĪN nodokļu parāds šā gada sākumā bijis aptuveni 13% no kopējās NĪN maksājamās summas. Taču līdz 1. jūnijam parāda summa jau samazinājusies par 32%. Novada pašvaldības vērtējumā, parāds neesot ļoti liels. "No parādiem 75% ir fizisko personu parādi," skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila. "Padziļināta parādnieku analīze gan nav veikta."

Ar parādniekiem pašvaldība tiekot galā, izmantojot likumā noteikto kārtību. "Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai," skaidro I. Aizsila.

Mantinieki kūtri kārto juridiskās lietas
"Rīgas Apriņķa Avīze" noskaidroja, ka Ropažu novadā NĪN parādnieku skaits šobrīd ir aptuveni piektā daļa no kopējā NĪN maksātāju skaita. "Jebkāds parādnieku skaits, bez šaubām, ietekmē novada attīstību, bet, ņemot vērā to, ka ir vēl tikai gada pirmā puse un priekšā ir vēl divi maksāšanas termiņi, pieredze liecina, ka daudzi NĪN maksājumi tiek veikti rudenī, kad lauksaimnieki saņem Lauku atbalsta dienesta platību maksājumus," skaidro Ropažu novada pašvaldības pārstāve Inga Koleča.

Attiecībā uz parādnieku kontingentu Ropažu novadā saskatāmas divas galvenās iezīmes. Pirmā un lielākā problēma esot saistībā ar mirušajām personām, proti, mantinieki pasīvi kārtojot juridiskās lietas. Otrkārt, daudzi īpašnieki savu dzīvesvietu ir deklarējuši ārzemēs, tādējādi sadarbība un komunikācija ar tiem veidojas ilgstoši un nereti arī neefektīvi.

"Cīnoties ar parādniekiem, tiek sūtīti atgādinājumi un brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi, pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā," atklāj pašvaldības pārstāve. "Ja maksātājam ir finansiālas grūtības, tiek slēgta vienošanās par maksāšanas termiņa pagarināšanu un tiek sastādīts ikmēneša maksājumu grafiks."

Īpašumus neatsavina
Interesanti, kāda situācija ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu ir Pierīgas novados, kas ir atpūtnieku iemīļoti un kur vasarā uzturas daudz rīdzinieku un citu sezonālo iemītnieku. Noskaidrojām, ka Saulkrastu novada domei nav informācijas par parādnieku kategorijām – kurš nemaksātājs ir pastāvīgs Saulkrastu iedzīvotājs un kuram parāds sakrājies, piemēram, par vasarnīcu.

"Uz šo brīdi Saulkrastu novadā ir 2064 parādnieki, kuru parāda summa ir lielāka par 30 eiro (no tiem 2017. gadā – 362)," saka Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane. "Tā ir ceturtā daļa no visiem NĪN maksātājiem."

Domes pārstāve teic, ka konkrētas parādnieku grupas neesot zināmas, jo šāda statistika Saulkrastos netiekot veikta. Lai saistības tiktu nokārtotas, pašvaldība cenšas sazināties ar parādniekiem.

"Ja ir pieejama kontaktinformācija, darbinieks zvana vai raksta uz e-pastu, informējot, ka ir izveidojies parāds, ar aicinājumu to apmaksāt," saka Saulkrastu novada domes pārstāve. "Ja kontaktinformācija nav pieejama vai ja pēc informēšanas parāds netiek apmaksāts, tiek sūtīts brīdinājums, ka mēneša laikā tas ir jāapmaksā. Ja rīcība neseko arī pēc brīdinājuma, informācija par parādnieku nonāk tiesu izpildītājam."

Nodokļa parādos ir arī Carnikavas novadā deklarētie. "Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku Carnikavas novadā ir apmēram 29%, kas uzskatāms par nelielu parādnieku īpatsvaru, jo līdz gada beigām vēl atlikuši divi NĪN maksāšanas termiņi," informē Carnikavas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Agnese Ģērmane.

Konkrētas parādnieku grupas neesot zināmas, jo šāda veida statistika netiekot veikta. A. Ģērmane teic, ka pašvaldībai līdz šim neesot bijuši gadījumi, kad ilgstošas parādu neatmaksāšanas dēļ vajadzētu pielietot drastiskākas metodes, proti, parādniekiem atsavināt īpašumus.

"Trekno gadu" atskaņas
Salaspils novadā parādnieku sarakstā par nenomaksātu NĪN šobrīd ir 3795 personas (t. sk. parādā vairāk nekā vienu eiro ir 3492 personas, no kurām parādā vairāk nekā 15 eiro – 2653 personas), informē novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Balcerbule. Domes pārstāve teic, ka šā gada jūnija sākumā Salaspils novadā ir 13 907 personas – nodokļu maksātāji –, kam ir aktīvs īpašums.

"Uz 6. jūniju parāds kopumā ir mazliet virs 500 000 eiro," informē L. Balcerbule. Domes pārstāve teic, ka neesot iespējams noteikt, kuras iedzīvotāju kategorijas ir tās, kas šo nodokli nemaksā. "Ir gan "trekno gadu" parādnieki, gan maksātnespējīgie."

Baldones novada domes nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Elīna Kaliksone informē, ka uz šo brīdi novadā ir gandrīz 2000 parādnieku ar kopējo parāda summu 64 757,85 eiro. "Parādnieku īpatsvars ir ļoti augsts," saka nodokļu speciāliste. "Ņemot vērā pašvaldības izmērus un iedzīvotāju skaitu, ir skaidri redzams, ka šādam parādnieku skaitam ir būtiskas sekas."

Baldones novadā neesot izteiktas kādas konkrētas parādnieku grupas. Procentuāli līdzīgās daļās esot gan vietējie, novadā deklarētie cilvēki, gan tie, kuri deklarējušies citos novados vai valstīs. Līdzīgi kā citos Pierīgas novados, arī te pašvaldības cīņa ar parādniekiem notiekot likumā noteiktajā kārtībā – pēc maksāšanas termiņa beigām samērīgā laikā tiekot nosūtīts atgādinājums par parāda esamību.

"Baldones novada pašvaldība cenšas nākt pretī saviem iedzīvotājiem, tiem, kam ir nekustamais īpašums novada teritorijā, sniedzot iespēju lūgt izskatīt maksāšanas termiņa pagarinājumu atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām", kā arī atbilstoši situācijai, ja tas ir iespējams, vienojoties par parāda samaksas grafikiem, ievērojot likumā noteikto apstākļu izvērtējumu, parādnieka iepriekšējo vēsturi un parāda apjomu."