30.04.2018 12:21

Uzziņai. Strādājoša pensionāra nodokļi

Autors  Lidija Dārziņa, “LV portāls”
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Uzziņai. Strādājoša pensionāra nodokļi LV portāla infografika

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nosaka, ka pensija ir ar nodokli apliekams ienākums. Pensijai ir neapliekamais minimums, likumā paskaidrots, ka tas ir pensionāra neapliekamais minimums. Ja pensijas saņēmējs strādā, otra neapliekamā minimuma – algai – viņam nav.

No šā gada ieviestais progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecas uz visiem ienākumiem, kurus gada laikā summē, lai noteiktu piemērojamo nodokļa likmi.

Pensionāra neapliekamais minimums
2018. gadā personām, kurām piešķirta pensija, tajā skaitā arī invaliditātes pensija, neapliekamais minimums ir 3000 eiro gadā (vai 250 eiro mēnesī).

Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa, ir tiesības arī uz nodokļa papildu atvieglojumu 1848 eiro gadā (154 eiro mēnesī), savukārt III invaliditātes grupai papildu atvieglojums ir 1440 eiro gadā (120 eiro mēnesī).

IIN progresīvās likmes arī pensijai
Nodokli maksā daudzi pensionāri, ne tikai strādājošie. Līdz ar to (ja nav papildu atvieglojuma, piemēram, par invaliditāti), ja aprēķinātā pensija ir lielāka par 250 eiro mēnesī, ir jāmaksā nodoklis.

2018. gada janvārī no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) uzskaitē esošajiem pensijas saņēmējiem par 250 eiro lielāka pensija (kopā ar piemaksu) bija 326,5 tūkstošiem vecuma pensijas saņēmēju, 12,4 tūkstošiem invaliditātes pensijas saņēmēju un 9,1 tūkstotim izdienas pensijas saņēmēju.
VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Ināra Ļuta norāda: pensija ir ienākums, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Tātad no summas, kas pārsniedz pensionāra neapliekamo minimumu, tiek ieturēts IIN. Ja mēneša ienākums ir līdz 1667 eiro, nodokļa likme ir 20%, ja ienākums pārsniedz 1667 eiro, nodokļa likme ir 23%. Pensionāram bez neapliekamā minimuma var tikt piemēroti arī papildu atvieglojumi, piemēram, saistībā ar invaliditāti.

Piemēri par nodokļa piemērošanu.
Pensionāra vienīgais ienākums ir VSAA piešķirtā pensija 400 eiro mēnesī. Aprēķinot izmaksājamo pensijas summu, VSAA piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro apmērā un tai pensijas daļai, kas pārsniedz 250 eiro, aprēķinās IIN likmi 20% apmērā. Šajā piemērā tie ir 150 eiro. Tādējādi pensionārs no VSAA pēc IIN ieturēšanas saņems 370 eiro.

Pensionāra vienīgais ienākums ir VSAA piešķirtā pensija 1950 eiro mēnesī. Aprēķinot izmaksājamo pensijas summu, VSAA piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro apmērā. Pensijas daļai no 250 līdz 1667 eiro aprēķinās IIN likmi 20% apmērā, bet pensijas daļai, kas pārsniedz 1667 eiro (tie ir 283 eiro), aprēķinās IIN likmi 23%. Tādējādi pensionārs no VSAA pēc IIN ieturēšanas saņems 1601,51 eiro.

Ja pensija ir pensionāra vienīgais ienākums un tā nesasniedz 55 000 eiro gadā, nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID), lai veiktu IIN pārrēķinu par gada ienākumu summu, nebūs jāsniedz.

Strādājoša pensionāra algai neapliekamo minimumu nepiemēro
Likums paredz gada diferencēto neapliekamo minimumu. Tas neattiecas uz pensionāriem, kuriem, kā jau teikts, ir savs neapliekamais minimums.

Ja pensijas saņēmējs strādā, viņa alga ir apliekama ar nodokli no pirmā eiro, proti, nav neapliekamā minimuma, kāds ir citiem darbiniekiem.

Algas nodokļa grāmatiņā (katram sava pieejama elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā) ir paredzēta norāde par prognozēto neapliekamo minimumu, ko VID paziņo darba devējam. Pensijas saņēmējam ir norāde, ka prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0,00, kā arī paskaidrots, ka neapliekamo minimumu nepiemēro, ja persona ir pensijas saņēmēja.

Ziņas par piešķirtajām pensijām Valsts ieņēmumu dienestam sniedz VSAA, Aizsardzības ministrija un Satversmes aizsardzības birojs.

Ja ir citi ienākumi, būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācija
Pensionāram bez pensijas var būt arī citi ienākumi (darba alga, ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzība u. c.).

VSAA neatkarīgi no tā, vai ir iesniegta nodokļa grāmatiņa, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, atvieglojumus, ja tādi ir, un ietur nodokli – 20% vai 23% (no pensijas virs 1667 eiro mēnesī).

Ja strādājošais pensionārs ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darbavietā, viņam darba devējs piemēros 20% likmi – ienākumam līdz 1667 eiro, 23% – ja ienākums ir lielāks.

Ja nodokļa grāmatiņa darba devējam nav iesniegta, no algas arī tad, ja tā ir mazāka par 1667 eiro, ietur 23%. Ja pensionārs strādā divās vai vairākās darbavietās un nodokļa grāmatiņa ir iesniegta vienā no darbavietām, pārējās darbavietās viņam piemēro 23% likmi.

Ja gada ienākums nepārsniegs 20 004 eiro, bet no kādas ienākuma daļas būs ieturēts 23% nodoklis un veidosies nodokļa pārmaksa, to varēs atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Savukārt, ja gada ienākums no pensijas un algas pārsniegs 20 004 eiro, bet gada laikā gan pensijai, gan algai būs piemērota 20% nodokļa likme, gadā izveidosies ienākuma daļa, no kuras jāmaksā 23%.

Līdz ar to, ja pensija nav vienīgais ienākums, nākamgad būs jāiesniedz VID 2018. gada ienākumu deklarācija, lai precizētu piemēroto neapliekamo minimumu un nomaksāto IIN. Iesniedzot deklarāciju, gada ienākuma nodokļa aprēķināšanai visus ienākumus (pensija un citi ar nodokli apliekamie ienākumi) VID summēs kopā. Līdz ar to var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī "parāds", kad būs nepieciešams piemaksāt IIN.

Ja pensija ir mazāka nekā pensionāra neapliekamais minimums (mazāka par 250 eiro mēnesī) un ir citi ienākumi (alga), iesniedzot deklarāciju, neizmantoto pensionāra neapliekamā minimuma daļu var attiecināt uz algu un atgūt pārmaksāto IIN.

Taču ir situācija, kad pensionāra neapliekamo minimumu uz citiem ienākumiem pārnest nevar. Ja pensionārs ir darbinieks uzņēmumā, kurš maksā vispārējos nodokļus, un vēl strādā arī uzņēmumā, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli, šādā gadījumā pensionāra neapliekamo minimumu viņš var piemērot tikai pensijai.

Likums nosaka: nodokļa maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir bijis mikrouzņēmuma – mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja – darbinieks, pensionāra neapliekamo minimumu piemēro tikai pensijas ienākumam.

Pensijas vecumā – VSAOI likme mazāka
Darba ņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme ir 35,09%, 24,09% samaksā darba devējs, 11% ietur no darbinieka darba samaksas.

Arī strādājošais pensionārs tiek sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs. Taču par viņu maksājamā summa ir mazāka.

Ja pensionārs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai pensionāram ir piešķirta vecuma pensija (arī priekšlaicīgi), tad obligāto iemaksu kopējā likme

2018. gadā ir 30,87% no obligāto iemaksu objekta (darba devējam – 21,31% un darba ņēmējam – 9,56%).


Pilnu materiālu lasiet portālā LVportals.lv.