13.02.2018 19:10

Babītes novada budžeta ieņēmumi no nodokļiem šogad pieaugs par 1,03 miljoniem eiro

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Babītes novada budžeta ieņēmumi no nodokļiem šogad pieaugs par 1,03 miljoniem eiro Babītes novada pašvaldība

Babītes novada budžeta ieņēmumi no nodokļiem šogad pieaugs par 1,03 miljoniem eiro, aģentūru LETA informē pašvaldības pārstāve Lelde Drozdova-Auzāne.

Šogad kopējie ieņēmumi pašvaldības pamatbudžetā plānoti 14,50 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi – 21,10 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 273 800 eiro apmērā, no tiem 245 800 eiro ir valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā un dabas resursu nodoklis 28 000 eiro apmērā.

Budžeta līdzekļu uzkrājums no iepriekšējā gada ir 2,20 miljoni eiro, bet no pērn piešķirtā Valsts kases aizdevuma būvniecības projektiem tiks apmaksāti būvniecības darbi arī šogad.

2018. gadā pašvaldības pamatbudžetā ienākumi no nodokļiem plānoti 12,71 miljona eiro apmērā, kas ir par 1,03 miljoniem vairāk nekā pērn. Plānots, ka no tiem 11,03 miljoni eiro būs iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet 1,51 miljons eiro – nekustamā īpašuma nodoklis.

Drozdova-Auzāne norāda, ka iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šogad plānotas 2,11 miljonu eiro apmērā, kas ir par 62 781 eiro mazāk nekā pērn. Domes pārstāve informē, ka pašvaldībā šogad plānots realizēt vairākus nozīmīgus projektus. Piemēram, turpināsies nekustamā īpašuma "Mildas" pārbūve Babītes ciemā, pārbūvējot bijušās telefonu centrāles ēku par pašvaldības dzīvokļu ēku sociālajām vajadzībām.

Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus pašvaldības Sociālā dienesta klientiem Babītē un Spilves ciemā, dienesta darbiniekiem tiks nodrošinātas pastāvīgas telpas ēkā Liepu alejā 17, Babītē.

2016. gadā pašvaldības īpašumā tika iegādāts nekustamais īpašums "Salve", un šogad paredzēts uzsākt projektēšanas darbus ēkas pārbūvei. Nākamgad plānots īstenot ēkas pārbūves projektu, izbūvējot jaunas telpas pašvaldības bibliotēkai, sociālajam dienestam, dienas centram un pašvaldības administrācijai, tādējādi paplašinot telpas Salas sākumskolas ēkā "Pīlādzīši".

No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas un sezonas uzturēšanas darbus, kā arī brauktuvju seguma atjaunošanas darbus par 301 668 eiro. Šogad paredzēts īstenot pārbūves projektus, veicot asfaltbetona seguma izbūvi Meža ielai Babītē, Vārpu ceļam Dzilnuciemā, Spuņciema ielai Spuņciemā, Skolas ielas posmam Piņķos, Straupes ceļa posmam Gātciemā, Augļu un Ziedu ielas posmiem Priežciemā.

Tāpat plānots izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas Piņķos, Alstu ceļa Spilvē, autoceļa Annas–Vīkuļi posma, Kļavu ceļa posma Spuņciemā un piebraucamā ceļa pārbūvei, kas atrodas pie ēkas Centra ielā 2 Piņķos. Autoceļa Annas–Vīkuļi pārbūvei paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Vēl plānots izbūvēt ielu apgaismojumu Skolas ielas posmā gar Piņķu kapsētu, no Sila ielas līdz ēkām "Jaunmētras" un Rožu ielā 2 Babītē, Spuņciema ielas posmā Spuņciemā, no autoceļa A10 Rīga–Ventspils līdz kultūrizglītības centram "Vietvalži" Spuņciemā, kā arī Mēness ielas un Kleistu ielas posmos.

No pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai, dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 364 530 eiro apmērā.

Drozdova-Auzāne norāda, ka 2017./2018. mācību gadā par 642 novadā deklarētiem bērniem tiek veikti maksājumi citām pašvaldībām savstarpējo norēķinu veidā par to, ka šie bērni apmeklē attiecīgo pašvaldību izglītības iestādes, par 416 novadā bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam, bet par 156 bērniem tiek sniegts līdzfinansējums privāto vispārizglītojošo skolu apmeklējumam. 230 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņem ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs, bet līdzfinansējums 50% apmērā mācībām Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās tiek sniegts par 24 bērniem.

Savukārt Dzilnupes poldera sūkņu stacijas pārbūvei, lai nodrošinātu ūdens atsūknēšanu no lauksaimniecības zemēm Dzilnupes poldera teritorijā, paredzēts realizēt ES līdzfinansētu projektu "Dabas takas izveide pie Babītes ezera", saremontējot Dzilnupes un Trenču polderu dambju virsmu, lai nodrošinātu iespēju pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī uzbūvēt divus putnu vērošanas torņus.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Babītes siltums" ir pasūtījusi tehnisko projektu un 2018. gadā Piņķos plāno uzbūvēt jaunu modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī telpas tehniskajam personālam. Atbilstoši projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ilgtermiņa programmai, šogad jāizprojektē ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīkli Spilves ciema Spilves, Stropu, Silmaču ielā un Kleistu ceļā, lai 2019.–2020. gadā šos projektus varētu īstenot.