17.01.2018 13:05

Valsts kontrole: Koalīcijas darba grupas iesaiste budžeta veidošanā nav caurredzama

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Valsts kontrole: Koalīcijas darba grupas iesaiste budžeta veidošanā nav caurredzama arhīvs

Valdību veidojošo partiju koalīcijas darba grupas iesaiste budžeta veidošanas procesā nav caurredzama, revīzijā par valsts budžeta plānošanas efektivitāti Latvijā secinājusi Valsts kontrole.

Revīzijā konstatēts, ka nozīmīgus budžeta lēmumus, piemēram, par fiskālās telpas palielināšanu, izdevumu optimizāciju, ieņēmumus palielinošiem pasākumiem, attīstības izdevumu apjomu un sadalījumu, faktiski pieņem koalīcijas darba grupa, kuras iesaiste budžeta izstrādes procesā normatīvajos aktos nav paredzēta.

"Koalīcijas darba grupā diskusija notiek vairs ne tik daudz par budžeta resoru iesniegtajiem, bet gan par politisko partiju priekšlikumiem," atzīst Valsts kontrole.

Likums par budžetu un finanšu vadību paredz, ka budžeta resori iesniedz priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām, ja Finanšu ministrijas (FM) aprēķini liecina, ka tam būs pieejami līdzekļi jeb ir pozitīva fiskālā telpa. Prakse liecina, ka pēc FM aprēķiniem, izstrādājot 2015.-2017. gada budžetus, nevienu gadu brīdī, kad tiek uzsāktas diskusijas par prioritārajiem pasākumiem, nav bijuši pieejami līdzekļi prioritāro pasākumu apstiprināšanai.

Tajā pašā laikā Valsts kontrolē atzīmē, ka 2017. gadā tika mainīta prioritāro pasākumu vērtēšanas kārtība, un vairs netika veikta iesniegto priekšlikumu ranžēšana pēc punktiem, bet tā vietā finanšu ministrs nodrošināja prioritāro pasākumu izvērtēšanu, organizējot darba grupas sanāksmes.

Revidenti uzskata, ka budžeta ietvara likuma 2018.-2020. gadam izstrādes dokumentos nav izsekojams, pēc kādiem kritērijiem ir izvēlēti atbalstāmie pasākumi par kopējo summu 318 780 724 eiro, kas ir 29% no kopējā prioritāro pasākumu finansējuma.

"Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā, kurā neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas. Taču koalīcijas darba grupas izveides process, sastāvs un darbības kārtība nav skaidra un nav normatīvi regulēta, attiecīgi koalīcijas darba grupas locekļiem nav nosakāma atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajiem priekšlikumiem Ministru kabinetam, kas revīzijā apskatītajos gadījumos Ministru kabinetā parasti ir arī apstiprināti bez iebildumiem. Revidentu ieskatā, jebkuru lēmumu pieņemšana ārpus normatīvi iedibinātās budžeta izstrādes sistēmas grauj valsts budžeta kvalitāti un ir pretrunā ar atklātības un caurskatāmības principu, un tas nemainīsies, kamēr vien šāda ārpussistēmas lēmumu pieņemšana pastāvēs," uzsver Valsts kontrole.

Sabiedrībai nav pieejama pilnīga informācija par finansējuma sadales procesu prioritārajiem pasākumiem, jo 2018. gada budžeta izstrādes laikā vēl aktīvāk un atklātāk tika iesaistīta koalīcijas budžeta darba grupa, kuras tikšanās protokoli nav publiski pieejami, piebilst Valsts kontrole.

Apkopojot konstatēto, revidenti secinājuši, ka koalīcijas budžeta darba grupa, sagatavojot priekšlikumu valdībai ar atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem, papildu ministriju priekšlikumiem iekļauj sarakstā koalīciju veidojošo partiju priekšlikumus, tādējādi neievērojot normatīvajos aktos paredzēto prioritāro pasākumu priekšlikumu iesniegšanas un izvērtēšanas procesu. Pēc revidentu aplēsēm, laika posmā no 2014.gada līdz 2016. gadam tādā veidā budžetā ir iekļauti pasākumi par kopējo summu vismaz 775 367 724 eiro.

Valsts kontrole iesaka nodrošināt caurskatāmību un atklātību koalīcijas budžeta darba grupas iesaistei budžeta izstrādes procesā.