13.06.2017 13:18

Katrā novadā ar 8000 iedzīvotājiem būs jāizveido dalītās atkritumu savākšanas laukums

Autors  LETA
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Katrā novadā ar 8000 iedzīvotājiem būs jāizveido dalītās atkritumu savākšanas laukums zaao.lv

Republikas pilsētās ar 100 000 iedzīvotāju jābūt vismaz diviem dalītās atkritumu savākšanas laukumiem, bet katrā novadā ar vismaz 8000 iedzīvotāju – vienam, paredz otrdien valdībā atbalstītie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajos noteikumos ir ietverti kritēriji minētā pakalpojuma novērtējumam republikas pilsētās un novados, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu.

Noteikumi paredz, ka republikas pilsētās uz katriem 700 iedzīvotājiem jābūt ierīkotam vismaz vienam sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktam. Pilsētās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000 jābūt vismaz vienam šķiroto atkritumu savākšanas laukumam, bet, ja pilsēta tiek dalīta atkritumu apsaimniekošanas zonās, šķiroto atkritumu savākšanas laukums ierīkojams katrā no atkritumu apsaimniekošanas zonām.

Republikas pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 50 000 līdz 100 000 jābūt vismaz diviem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, bet, ja pilsēta tiek dalīta vairāk nekā divās atkritumu apsaimniekošanas zonās, laukums ierīkojams katrā no zonām. Pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 100 000 papildus minētajiem laukumiem jāierīko vismaz viens laukums uz katriem nākamajiem 100 000 iedzīvotājiem. Savukārt, ja pilsēta tiek dalīta atkritumu apsaimniekošanas zonās, šķiroto atkritumu savākšanas laukums ierīkojams katrā no zonām.

Novadu pilsētās uz katriem 550 iedzīvotājiem jāierīko vismaz viens sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts. Katrā apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu virs 200 vai uz katriem 450 iedzīvotājiem jābūt vienam sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktam. Visos novados, kur ir 8000 un vairāk iedzīvotāju, jābūt ne mazāk kā vienam šķiroto atkritumu savākšanas laukumam.

VARAM skaidro, ka, ierīkojot šķiroto atkritumu laukumus, jāņem vērā tehniski ekonomiskie faktori, piemēram, iedzīvotāju izvietojums un blīvums, atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas un attālums, jo nesamērīgi liels šķiroto atkritumu savākšanas laukumu skaits varētu radīt situāciju, ka iedzīvotāji tajos nenogādā šķirotos atkritumus, un ir lielas atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas.

Noteikumu projektā ir paredzēti kritēriji dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma novērtējumam novados. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam pašvaldība savā administratīvajā teritorijā organizē visu sadzīves atkritumu, tajā skaitā bīstamo sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā un līdz 2014. gada 31. decembrim ir izveidojusi dalītas savākšanas sistēmu papīru, metālu, plastmasu un stiklu saturošu atkritumu dalītai savākšanai.

Ņemot vērā, ka ne vienmēr ir ekonomiski un tehniski izdevīgi ierīkot šķiroto atkritumu laukumus, noteikumi paredz, ka novadā, kurā netiek veikta šķiroto atkritumu savākšanas laukumu vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana, pašvaldība nodrošina regulāru atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma sniegšanu, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas maršrutus.

Pašvaldībām viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas būs jāizvērtē dalītās vākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Tā kā atkritumu savākšanas pakalpojumu iedzīvotājiem pašvaldības nodrošina, slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, gadījumos, kad šie līgumi neparedz atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu, pašvaldībai tas jānodrošina līdz 2020. gada 30. jūnijam.