07.02.2012 14:45

Ādažu Domes gada budžets - 7,458 miljoni latu

Autors  Kate Jēkabsone
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns. Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns. Foto: Krišjānis Grantiņš

Ādažu novada dome apstiprinājusi 2012. gada budžetu, un tas ir 7,458 miljonu latu apmērā.

Par prioritātēm noteikta izglītība, sociālā joma un sabiedriskā drošība.

Ieņēmumi pamatbudžetā tiek plānoti 6 431 208 latu apmērā, 415 286 lati ir ietaupījums no iepriekšējā gada, kā arī plānots ņemt aizņēmumu no Valsts kases 612 197 latu apmērā.

2012. gada budžeta izdevumi aprēķināti 6 800 030 latu apmērā, kā arī paredzēts Valsts kasei atmaksāt aizņēmumu 358 180 latu apmērā.

Ādažu novada dome izglītībai piešķīrusi vairāk nekā 3 miljonus latu jeb 44,5% no kopējiem izdevumiem. 1,197 miljoni latu atvēlēti Ādažu vidusskolai telpu remontam, informatizācijas projektam un datortehnikas iegādei. Vairāk nekā 300 tūkstoši latu piešķirti gan Kadagas bērnudārzam «Mežavēji», gan Ādažu Mākslas un mūzikas skolai, savukārt 569 tūkstoši latu - Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei. Bez tam pašvaldība plāno apmaksāt 50 latus mēnesī vecākiem, kuru bērni apmeklē kādu no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Lielas summas (vairāk nekā 100 tūkstoši latu katram) piešķirtas Ādažu Sporta centra darbības nodrošināšanai un Ādažu Kultūras centram. 

Sociālajai aizsardzībai budžetā atvēlēti 268 tūkstoši latu jeb 4% no kopējiem izdevumiem. Dažādu veidu pabalstiem paredzēti 136 tūkstoši latu. Savukārt pašvaldības iestādei «Ādažu sociālais dienests» tiks piešķirti 84 tūkstoši latu, bet Ādažu novada bāriņtiesai – nepilni 23 tūkstoši latu.

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas pasākumu veikšanai un novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai plānots tērēt 200 tūkstošus latu.

Budžetā 2 500 lati paredzēti klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai.

Dome plāno, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa būs 65% jeb 4 175 017 lati no kopējiem ieņēmumiem. Savukārt no nekustamā īpašuma nodokļa plānots iekasēt 629 tūkstošus latu.