16.04.2012 09:33

Pūra nauda mazulim jeb kā Pierīgas pašvaldības atbalsta jaundzimušos

Autors  Karina Bērziņa, «Rīgas Apriņķa Avīze»
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Pūra nauda mazulim jeb kā Pierīgas pašvaldības atbalsta jaundzimušos Krišjānis Grantiņš

Mazuļa piedzimšana ģimenei sagādā daudz prieka, taču arī rūpju netrūkst – vajag bērnam ratiņus, gultiņu un daudz citu svarīgu lietu. Uzņemot savā vidū jaunus novadniekus, nelielu palīdzību jaunajiem vecākiem sniedz pašvaldības.

Tomēr ne visas pašvaldības Pierīgā maksā pabalstu jaunajiem vecākiem papildus valsts noteiktajam pabalstam, kas ir Ls 296, ko piešķir par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram ir personas kods.


Ādažu novadā tiek izmaksāts pabalsts Ls 100 apmērā, ja abi vecāki deklarējuši dzīvesvietu novadā, un Ls 70 apmērā, ja viens no vecākiem ir novada iedzīvotājs.

Babītes novadā papildu pabalstu saņem vien trūcīgie maznodrošinātie vecāki Ls 100 apmērā, savukārt ar 18. aprīli, ja viens no vecākiem ir novada iedzīvotājs, pabalsts tiks piešķirts to pašu Ls 100 apmērā, bet, ja abi vecāki ir novadnieki, – Ls 150 apmērā.

Garkalnes novadā deklarētam bērnam tiek piešķirts pabalsts Ls 100 apmērā, ja viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu novadā ne mazāk kā pirms sešiem mēnešiem.

Inčukalna novadā pabalsts tiek piešķirts, ja vismaz viens no vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu novadā, Ls 100 apmērā.

Krimuldas novadā pabalsts tiek piešķirts Ls 200 apmērā, ja abi vecāki deklarēti sešus mēnešus novadā, arī tad, ja viens no vecākiem deklarēts novadā, pabalsts tiek piešķirts pilnā apmērā. Pabalsts pilnā apmērā tiek piešķirts arī vientuļajam vecākam. Bērnam sasniedzot viena gada vecumu, viens no vecākiem saņem pabalstu Ls 10 apmērā.

Ķekavas novadā pabalsts tiek piešķirts Ls 100 apmērā, ja pēdējā gada laikā ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba algu un bērns deklarēts novadā, kā arī viens no vecākiem ir novada iedzīvotājs ne mazāk kā 12 mēnešus.

Mālpils novadā deklarēta bērna vecāki ar šā gada maiju saņems pabalstu Ls 200 apmērā, ja abi vecāki ir novadnieki vismaz deviņus mēnešus, bet, ja dzīvesvietu novadā deklarējis viens no vecākiem, pabalsts tiek izmaksāts Ls 100 apmērā.

Mārupes pagastā deklarēta bērna vecāki pabalstu saņem Ls 100 apmērā, ja viens no vecākiem ir novada iedzīvotājs vismaz 12 mēnešus.

Olaines novadā, ja viens no vecākiem ir deklarēts novadā, tiek izmaksāts pabalsts Ls 100 apmērā, dāvanā mazulis saņem arī karotīti.

Salaspils novada iedzīvotāji par bērna piedzimšanu saņem pabalstu Ls 50 apmērā.

Saulkrastu novadā vecāki, kas deklarējuši dzīvesvietu vismaz 12 mēnešus, saņem pabalstu par bērna dzimšanu Ls 200 apmērā, bet, ja novadnieks ir tikai viens no vecākiem, – Ls 100 apmērā.

Sējas novadā vecāki, kas deklarējuši dzīvesvietu novadā, pabalstu par bērna piedzimšanu saņem Ls 100 apmērā, bet, ja novada iedzīvotājs ir tikai viens no vecākiem, – Ls 50 apmērā.

Siguldas novadā, ja abi vecāki ir novada iedzīvotāji, viņi saņem pabalstu minimālās mēnešalgas apmērā (Ls 200), bet, ja novadā dzīvesvietu deklarējis tikai viens no vecākiem, pabalsts ir puse no minimālās mēnešalgas.

Stopiņu novadā, ja viens no vecākiem ir novada iedzīvotājs vismaz 12 mēnešus, pabalsts par bērna dzimšanu ir Ls 100.

Baldones, Carnikavas un Ropažu novados papildu pabalsti netiek piešķirti.