23.07.2013 17:26

Mārupes dome par teju miljonu būs galvotājs "Mārupes komunālajiem pakalpojumiem"

Autors  www.marupe.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Attēlam ir ilustratīva nozīme. Attēlam ir ilustratīva nozīme. arhīvs

Lai AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" varētu realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu, novada dome būs uzņēmuma galvotāja kredītam, ko tas ņems no Valsts kases.

"Mārupes komunālie pakalpojumi" plāno no valsts aizņemties 951 668 latus, lai realizētu ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu "Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība" I kārtas realizācijai. Šajā summā, kas ir gandrīz miljons latu, 498 444,69 lati paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai, proti, pirmās kārtas projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, 398 364,20 lati paredzēti kā gala maksājums projekta ieviesējiem, kas ir 10 % ieturējums no Kohēzijas fonda un valsts budžeta, bet 54 859,11 lati nepieciešami pievienotās vērtības nodokļa un neparedzēto izmaksu finansēšanai projekta beigu fāzē.

Galvojums no Mārupes novada domes ir nepieciešams, lai aizņēmumam būtu pēc iespējas zemākas procentu likmes. Valsts kases piedāvātās procentu likmes salīdzinājumā ar komerciālajām kredītiestādēm ir ievērojami zemākas, jo īpaši, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir izsniegts attiecīgs galvojums. Piemēram, šā gada jūlijā aizņēmuma procentu izmaksas ar pašvaldības galvojumu ir aptuveni 0,55 % gadā, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri kredītu projektu realizācijai saņēmuši bez pašvaldības galvojuma, – 3,0 līdz 3,5 % gadā.

Kā pirms diviem gadiem vēstīja pašvaldības izvedums "Mārupes Vēstis", 2010. gada nogalē Mārupes novadam tika piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums, lai nodrošinātu ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras izveidi un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un pieejamības paplašināšanu.

Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības pirmās kārtas ietvaros ir paredzēta infrastruktūras attīstība Mārupes un Tīraines ciemos. Paredzētais projekta investīciju apjoms ir 5 698 491 lats, no kā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 983 641 lats. Ūdenssaimniecības infrastruktūras pirmās kārtas ietvaros realizēs izvirzīto prioritāro investīciju programmu, kā rezultātā novadā tiks samazināts vides piesārņojums, tuvējo atklāto ūdenstilpju piesārņojums, veicināta ūdens resursu un energoresursu racionāla izmantošana, tā uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Projekta ietvaros jaunos ūdens tīklus paredzēts savienot ar Mārupi un Tīraini ūdensapgādes sistēmas. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes dzeramo ūdeni patērētājiem, tiks izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija un jaunas ūdens ieguves vietas (papildus seši dziļurbumi). Jaunā, apvienotā ūdensapgādes sistēmas infrastruktūra tiks veidota tā, lai Mārupes un Tīraines ciemi tiktu nodrošināti ar nepieciešamo tīrā ūdens rezervi un atbilstošu spiedienu ūdensapgādes sistēmā. Projekta ietvaros tiks paplašināta iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus – tiks izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli, tā paplašinot pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Jaunizbūvējamie maģistrālie kanalizācijas tīkli nodrošinās kanalizācijas ūdeņu savākšanu no esošām centralizētām kanalizācijas sistēmām un to novadīšanu uz Rīgas pilsētas notekūdeņu sistēmu un Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Esošās centralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mārupes ciemā un Tīraines ciemā vairs netiks izmantotas. Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības pirmās kārtas ietvaros piešķirtais finansējums nodrošinās tikai prioritārās investīciju programmas realizāciju, kas tikai daļēji risina sasāpējušo jautājumu par centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidi un pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Lai nodrošinātu Mārupes un Tīraines ciematu iedzīvotājiem centralizētās kanalizācijas pakalpojuma pieejamību visām teritorijā esošajām mājsaimniecībām, AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" sadarbībā ar novada domi izstrādāja nepieciešamo dokumentāciju Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības otrās kārtas realizācijai, kur plānotās izmaksas ir 9,7 miljoni latu. 2011. gada maija beigās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika iesniegts pieprasījums nepieciešamajām investīcijām. Skultes ciemats tika izslēgts no sākotnēji (2004. gadā) sagatavotā investīciju projekta. Lēmuma pamatā bija neskaidrības ar Rīgas lidostas attīstības perspektīvu un plāniem, bet Jaunmārupes ciemats tika izslēgts, jo pastāvēja administratīvas un juridiskas nepilnības un neatbilstības, lai nepieciešamo aktivitāšu realizācijai tiktu piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības pirmās kārtas realizāciju ir plānots pabeigt nākamā gada oktobrī. Šajā periodā Mārupes novada Mārupes un Tīraines ciema teritorijās notiks vērienīgi būvdarbi, kas ietekmēs gan transporta kustību, gan ierobežos iedzīvotāju pārvietošanās iespējas būvdarbu teritorijās, toreiz informēja AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" valdes loceklis Juris Ivanovs.