23.11.2011 22:09

Siltuma tarifi Stopiņu, Ādažu, Garkalnes un Sulkrastu novados

Autors  apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Akermanis norāda, ka tarifi mainās kurināmā cenu izmaiņu rezultātā.

“Dabasgāzes cena mainās katru mēnesi. Kāda tā būs janvārī, februārī, martā patlaban nav zināms. Var mainīties arī šķeldas cena, jo tiek būvētas daudzas jaunas ar šķeldu kurināmas katlu mājas,” viņš piebilst.

Stopiņos siltuma tarifs samazinājies

Stopiņu novada iedzīvotājus ar siltumenerģiju nodrošina pašvaldības aģentūra “Saimnieks”. Apkures tarifs Stopiņos oktobrī bija 39,70 Ls/MWh + PVN, bet septembrī – 40,38 Ls/MWh +PVN.

“Siltuma tarifu veido pastāvīgās un mainīgās izmaksas. Pastāvīgās izmaksas jau 10 gadus ir 7,24 lati, un pašreiz neplānojam tās paaugstināt. Savukārt mainīgās izmaksas oktobrī bija 32,46 Ls/MWh,” skaidro Stopiņu novada PA “Saimnieks” grāmatvede Aina Selecka, piebilstot: ja dabasgāzes tirdzniecības cena palielināsies, tad arī siltumenerģijas tarifs pieaugšot.

Savukārt Stopiņu novada Cekulē siltumenerģiju ražo atsevišķa katlu māja. “Cekulē ir noteikti konkrēti tarifi. Oktobrī apkures cena bija 0,48 Ls/m2,” informēja A. Selecka.

Saulkrastos apkure dārgāka nekļūs

Oktobrī Saulkrastu novadā siltumenerģijas tarifs bija 45,21 Ls/MWh +PVN. “Pašreizējais siltuma tarifs ir apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un darbojas jau divus gadus. Patlaban dienas kartībā neesam iekļāvuši jautājumu par tarifa palielināšanu vai samazināšanu. Protams, ja palielināsies dabasgāzes tirdzniecības cena, tad pieaugs arī apkures tarifs Saulkrastu novadā,” informēja SIA “Saulkrastu komunālserviss” Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļas vadītājs Ainārs Čanders.

Ādažos siltuma tarifus nepaaugstinās

Oktobrī Ādažu novada Centra ciematā siltumenerģijas tarifs bija 42,64 Ls/MWh, bet Kadagā – 40,96 Ls/MWh. “Siltumenerģiju sāka padot tikai oktobra sākumā. Tā kā siltuma tarifi ir piesaistīti dabasgāzes tirdzniecības cenai, tad, līdz ko tur ir svārstības, tā arī mēs tās izjūtam. Pašreizējie siltumenerģijas tarifi tika apstiprināti 2008. gada 1. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Neesmu informēta par plānotām izmaiņām tuvākajā laikā,” informēja SIA “Ādažu namsaimnieks” galvenā grāmatvede Valija Vaišļa.

Garkalnē maksās kā ierasts

Garkalnes novadā apkures tarifa aprēķināšanas metodika katlu mājām ar dažādiem kurināmajiem atšķiras. “Katlu mājām, kuras tiek kurinātas ar dīzeļdegvielu, kopš 2009. gada ir noteikta pastāvīgā tarifa daļa, kura ir 0,25 līdz 0,27 Ls/m2 + PVN, un mainīgā daļa. Tarifa pastāvīgās daļas izmaiņas nav plānotas, bet mainīgā daļa katru mēnesi svārstās atkarībā no dīzeļdegvielas cenas un energoresursu patēriņa,” informēja PSIA “Garkalnes Komunālserviss” vadītājs Harijs Lieljuris.

“Savukārt ar gāzi kurināmajā katlu mājā apkures tarifu sezonas laikā ietekmē tikai dabasgāzes piegādes cena. Oktobrī un novembrī siltumapgādes tarifs paliek nemainīgs – 41,93 Ls/MWh + PVN,” piebilst H. Lieljuris.

Viņš arī norāda, ka “šā brīža sarežģītajā ekonomiskajā situācija maksājumi par siltumapgādi Garkalnes novadā ir aprēķināti tā, lai segtu infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, neņemot vērā, ka ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi siltumapgādes sistēmas modernizācijai”.