Jauniešu un pašvaldības pārstāvju diskusija Ikšķilē

Jauniešu un pašvaldības pārstāvju diskusija Ikšķilē www.ikskile.lv

13. novembrī plkst. 18 jaunajā Veselības veicināšanas centrā Ikšķilē jau trešo reizi tiks organizēta jauniešu un pašvaldības pārstāvju neformāla diskusija "Kafija ar politiķiem".

"Kafija ar politiķiem" ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju, speciālistu) savstarpējo dialogu. Pārdomātā un patīkamā vidē pie kafijas tases visām iesaistītajām pusēm ir iespēja satikties, lai pārrunātu jauniešiem aktuālos jautājumus, apmainītos ar idejām par novada attīstības iespējām un iepazītos ar lēmumu pieņēmēju darbu.

Renāte Mencendorfa, ikšķiliete un diskusijas vadītāja pavasarī, uzsver: "Manuprāt, šīs metodes panākumu atslēga ir tās vienkāršībā un dažādu aizspriedumu laušanā. Man ļoti patika, ka lēmumu pieņēmēji pat kopīgi jokojās ar jauniešiem, tā pierādot, ka viņi ir atvērti un gatavi sadarbībai, lai novadu veidotu jauniešiem draudzīgu!". Pēc veiksmīgajām diskusijām pagājušā gada rudenī un pavasarī tika lemts šādu tikšanos ieviest kā tradīciju un organizēt jauniešiem ar lēmumu pieņēmējiem tikšanos vismaz reizi pusgadā.

Šajā reizē diskusijas vadīs Madara Peipiņa (attēlā), kura jau vairāk nekā desmit gadus aktīvi strādā jauniešu līdzdalības jomā, veidojot un īstenojot dažādus neformālās izglītības projektus un apmācības, un piedaloties metodisko materiālu un metožu radīšanā. Madara ir guvusi arī nozīmīgu līdzdalības pieredzi ārvalstīs, strādājot un mācoties Norvēģijā, Grenlandē, Argentīnā un Jaunzēlandē. Madara uzskata, ka "Kafija ar politiķiem" ir viena no pēdējo gadu veiksmīgākajām metodēm, kā panākt reālus rezultātus jauniešu un politiķu dialoga veicināšanai."

Reģistrācija no plkst. 17.30.

Papildus Info

  • Norises vieta: Veselības veicināšanas centrs Ikšķilē
  • Notikuma sākums: 2014-11-13 18:00:00