Danas Rodenkirhenas fotoizstāde "Sinerģija"

Kas ir sinerģija? Tā rodas tad, kad rezultāts ir lielāks nekā iesaistīto pušu ieguldījuma kopsumma. Šoreiz iesaistītās puses – stiliste, vizāžiste, fotogrāfe Dana Rodenkirhena un foto modeļi – ķekavnieki un iecavnieki, kas ikdienā darbojas katrs savā profesijā.

 

D. Rodenkirhena: "Sinerģija spēj apvienot un atraisīt cilvēkos mītošo spēku un potenciālu. Radošais process ir grūti prognozējams – ar ko tas beigsies, kurp tas novedīs? Mūsu sadarbībā sirds un prāts ir atvērti jaunām idejām, virzieniem. Uzdrīkstēšanās būt pēc iespējas dabiskākam, patiesākam rosina arī pārējās puses uz atklātu, radošu sadarbību.

Šoreiz foto modeļiem katram tika piemeklēts iedvesmas avots, tēls. Katram tēlam es šuvu tērpu, darināju rotas un aksesuārus. Svarīgs moments bija iedziļināšanās katra modeļa personībā, rakstura īpašībās. Savā kopdarbā mēs centāmies izstāstīt stāstu, nodot sajūtas un emocijas. Veidojām atbilstošu grimu un frizūras. Gatavojoties izstādei, visgrūtākais moments bija atlasīt to vienu, vislabāko fotogrāfiju.

Esmu ieguvusi vizuālā tēla stilista diplomu starptautiski akreditētā programmā. Jau studiju laikā paralēli teorijai regulāri notika mācību foto sesijas, uz kurām kā modeļus es pieaicināju vairākus iecavniekus. Rezultāti bija pārsteidzoši labi. Pat pedagogi atzina, ka profesionālās modeļu skolas audzēknes nav tik atraktīvas. Tāpēc pēc studiju beigšanas ļoti likumsakarīgi likās veidot foto projektu tieši sadarbībā ar iecavniekiem. Projekta gaitā izveidojās arī sadarbība ar vairākiem Ķekavas iedzīvotājiem, kā rezultātā notika vairākas interesantas fotosesijas.

Vissirsnīgākais paldies visiem foto projekta dalībniekiem, modeļiem un manai ģimenei, kas mani iedvesmo un atbalsta!"

Papildus Info

  • Norises vieta: Doles tautas nams
  • Notikuma sākums: 2014-11-03 16:00:00
  • Notikuma beigas: 2014-11-22 16:00:00