Kursi "Bērnu aprūpes pamati" Ropažos

Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar mācību centru "MC Alfa" organizē kursus profesionālās pilnveides izglītības programmā "Bērnu aprūpes pamati".

Pirmā nodarbība notiks 13. septembrī plkst. 10 Ropažu novada pašvaldības ēkas 2. stāva zālē, Sporta iela 1, Ropaži. Nākošās plānotās nodarbības šajā kursā – 14., 20., 21. septembrī un noslēguma nodarbība 27. septembrī no plkst. 10 līdz 19.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67918666. Maksa par kursiem SIA "MC Alfa" – 85 eiro.

Tēmas:

1. Bērna attīstības posmi. Attīstība agrīnās bērnības posmā: izziņas, runas un psihosociālā attīstība, savstarpējā attiecību specifika.

2. Veselīga dzīvesveida struktūra. Veselīgu dzīvesveidu ietekmējošie faktori. Sociālā veselība. Garīgā veselība. Fiziskā veselība. Emocionālā veselība.

3. Attīstība agrīnās bērnības posmā: uzvedības īpatnības, priekšstata par apkārtni veidošanās.

4. Bērnu aktīvā atpūta. Rotaļas kā aktīvās atpūtas elements.

5. Pirmskolas attīstības periods: izziņas, runas un psihosociālā attīstība. Savstarpējā attiecību specifika. Uzvedības īpatnības. Priekšstata par apkārtni veidošanās.

6. Priekšstata par sabiedriskās dzīves norisēm attīstība.

7. Veselīga uztura pamatprincipi. Diētiskais uzturs. Dažādu diētu veidi. Veģetārie ēdieni. Produktu uzglabāšanas noteikumi.

8. Aktivitāšu daudzveidība bērna attīstībā, bērna socializācija ar rotaļu palīdzību.

9. Bērna radošā darbība (rokdarbi, rotaļlietu gatavošanu, pasaku lasīšana, zīmēšana, veidošana utt).

10. Pārtikas infekcijas. Uztura saindēšanās parazītiskās invāzijas. Profilaktiskie pasākumi, lai novērstu produktu bojāšanos un pārtikas produktu izraisītās saslimšanas.

11. Attīstība jaunākajā skolas vecumā: izziņas, runas un psihosociālā attīstība. Savstarpējā attiecību specifika. (bērns – aukle). Uzvedības īpatnības. Adaptācijas jautājumi skolā.

12. Higiēnas jautājumi. Personīgās higiēnas noteikumi. Ķermeņa higiēna. Apģērba higiēna. Bērna higiēnas jautājumi. Higiēnas noteikumi inventāram, iekārtām, traukiem. Profilaktiskās medicīniskās apskates.

13. Saskarsme ar bērnu. Saskarsmes līmeņi un elementi. Īpatnības saskarsmē ar bērnu. Temperamentu tipi un to īpatnības saskarsmē. Saskarsme ar bērnu dažādu nodarbju laikā.

14. Dienas režīms. Dienas režīma plānošana atbilstoši bērna vecumam, ievērojot bērna fizisko un garīgo aktivitāšu posmu. Bērna pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana. Bērna pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana.

15. Bērna drošības jautājumi. Bērna drošības nodrošināšana telpās. Bērna drošības nodrošināšana uz ielas

16. Bērna drošības nodrošināšana, ievērojot gadalaikus (vasara, ziema).

17. Bērnu drošības jautājumi. Ugunsdrošības jautājumu skaidrošana bērnam. Drošība darbojoties ar dažādiem priekšmetiem (karstiem, asiem, sīkiem u.c.).

18. Slimību simptomi. Slima bērna kopšana. Alerģijas. Infekcijas slimības. Zarnu trakta parazīti. Mājas aptieciņa.

19. Pirmā palīdzība. Pirmās palīdzības sniegšana: traumu, apdegumu, apsaldējumu, saindēšanās, alerģiskas reakcijas, šoka, aizrīšanās gadījumos.

20. Saskarsme ar bērnu. Ar attīstības traucējumiem saistītās saskarsmes īpatnības. Bērna saskarsme ar vienaudžiem.

21. Grūtās sarunas. Bērnu neparastie jautājumi un atbildes uz tiem.

22. Konflikti: to novērtējums, cēloņi, signāli. Konfliktu risināšanas stratēģijas. Problēmsituācijas, to risināšana.

23. Meditācijas jautājumi darbā ar bērniem un viņu vecākiem.

24. Attīstības traucējumi. Bērnu ar kustību traucējumiem raksturojums, ar traucējumu saistītie apgrūtinājumi.

25. Bērnu ar redzes traucējumiem raksturojums, ar traucējumu saistītie apgrūtinājumi. Bērnu ar dzirdes traucējumiem raksturojums, ar traucējumu saistītie apgrūtinājumi. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem raksturojums, ar traucējumu saistītie apgrūtinājumi. Bērnu ar psihiskās attīstības traucējumiem raksturojums, ar traucējumu saistītie apgrūtinājumi.

26. Bērnu tiesības un pienākumi. Normatīvajos aktos noteiktās bērnu tiesības.

Sīkāka informācija – 29273937 (Klaudija Hēla), 20465184 (Renāte Gremze).

Papildus Info

  • Norises vieta: Ropažu novada pašvaldības ēka
  • Notikuma sākums: 2014-09-13 10:00:00