Pierīgas izglītības iestāžu pārstāvju konference

Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas, LIZDA Pierīgas novadu arodorganizāciju pārstāvju konference notiks 22. augustā Krimuldas Tautas namā.

Darba kārtība:

8.45–9.15 Rīta kafija (Krimuldas t/n mazā zāle)

9.15–9.40 Konferences atklāšana
PIKS pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds
Muzikāls sveiciens (Lēdurgas k/n folkloras kopa "Putni")

9.40–10.00 2013./2014. m. g. sasniegumi (nominācijas) (O. Lejnieks)

10.00–10.30 Izglītības un zinātnes ministrijas ministre Ina Druviete

10.30–10.55 Izglītības Valsts kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča

10.55–11.20 Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības priekššedētāja Ingrīda Mikiško

11.20–11.30 Pierīgas LIZDA arodbiedrības priekšsēdētāja Skaidrīte Marča

11.30–11.40 Pauze

11.40–13.00 PII iestāžu vadītāji, metodiķi un PII arodbiedrības pārstāvji
dodas vizītē uz Krimuldas pimsskolas izglītības iestādi

11.40–13.00 Mūzikas un mākslas skolu direktori dodas uz Krimuldas MMS

11.40–13.00 Pašvaldību domju priekšsēdētāji un vietnieki, skolu administrāciju un skolu arodbiedrības pārstāvji piedalās paneļdiskusijā "Objektīvie un subjektīvie izglītības kvalitātes aspekti – mūsdienu skolas iespējas un izaicinājumi"

13.00–13.50 Pusdienu pauze

13.50–15.20 Lekcija "Vienota saime, labs skolotājs" (lielā zāle) (piedalās visi konferences dalībnieki) (Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce )

15.20–15.30 konferences noslēgums (O. Lejnieks)

 

Papildus Info

  • Norises vieta: Krimuldas tautas nams
  • Notikuma sākums: 2014-08-22 09:15:00