Valda Eglīša fotodarbu izstāde "RĀMIS" Ķekavā

Fotodarbu izstādē "RĀMIS" apzināti eksponēti atšķirīgu žanru un dažāda stila darbi, attēlojot dabas objektus. Izstādē aplūkojami foto darbi, ko autors veidojis 2013. gadā, un ļauj skatītājiem izbaudīt Latvijas dabas īpatnējo skaistumu.

Vizuālo darbu tematiskā un formveides amplitūda ir diezgan plaša – no izteikti reālistiska un pat naturālistiska risinājuma līdz gandrīz galējai abstrakcijai, tomēr tehnoloģijā neatkāpjoties no oriģināla fotogrāfiskās izcelsmes un to nepārstrādājot jaunā vizuālā veidolā.

Autora galvenais mērķis, veidojot lielāko daļu šo darbu, bijis tik pierasto, ikdienišķo un acīmredzamo parādīt citādāk, tādā veidā varbūt vairāk pietuvojoties lietu dziļākajai būtībai.

Izstādes nosaukums ir izvēlēts kā metafora mūsu uztveres spēju nenosakāmajām robežām.

Attiecībās ar apkārtējo pasauli mums vienmēr pastāv kāds "rāmis". Dažkārt kā subjektīvisma radīts filtrs. Varbūt kā organizējošs konstrukcijas elements vai satvars, bet pārsvarā diemžēl kā bremzējošs un ierobežojošs faktors, ko mēs reti kad spējam pārvarēt gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ. Rāmis var būt redzams. Bet var būt arī tikai nojaušams.

Papildus Info

  • Norises vieta: Ķekavas kultūras nams
  • Notikuma sākums: 2014-08-28 18:00:00
  • Notikuma beigas: 2014-09-18