Bērnu un jauniešu nometne Olainē

Bērnu un jauniešu nometne Olainē www.olainesjauniesiem.lv

Papildus Info

  • Norises vieta: Jaunolaines kultūras nams
  • Notikuma sākums: 2014-08-04
  • Notikuma beigas: 2014-08-08