Septembrī, kad pīlādži iedegas košsarkanās gaismās... kad dzērves kārtojas kāšos un kļavlapas nosarkst, pirmā saltuma skartas, Salaspils kultūras dzīvē satiekam vārdus – liktus platos dzejas pantos...