Vecāki nereti nepietiekami novērtē to, ka, mācoties ēst patstāvīgi, viņu bērns patiesībā apgūst arī citas attīstībai svarīgas iemaņas. Bērna pieredze veidojas ar ožas, garšas, redzes, dzirdes un taustes palīdzību, un ēšanas process ir viens no tiem, kuros tiek izmantotas visas šīs maņas.

Latvijā bērni nepietiekamā apjomā uzturā lieto dārzeņus un augļus, liela daļa daudzus no tiem pat neatpazīst – tā liecina ārstu novērojumi, ikdienā strādājot ar bērniem un ģimenēm. Tam iemesls visbiežāk ir vecāku kļūdas bērnu barošanā un nepietiekama izpratne sabiedrībā kopumā par augļu un dārzeņu nozīmi uzturā.