Tā kā administratīvā reforma nav pabeigta, 55 no novadu pašvaldībām, kā arī divas lielās pilsētas neatbilst likumā paredzētajiem kritērijiem, tāpēc arī pašvaldību iespējas nodrošināt pakalpojumus atšķiras, stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Šobrīd Saeimā ir iesniegti grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm", kas paredz pagarināt zemes dzīļu izmantošanas termiņus, tostarp kā būtisks jaunums noteikts kūdras ieguves laiks – līdz 75 gadiem.

"LV portāls" skaidro, kas par dāvinājuma līguma noslēgšanu ir jāzina gan dāvinātājam, gan apdāvinātajam, īpaši, ja tiek runāts par nekustamo īpašumu.

Viens no ANO Bērnu tiesību konvencijas svarīgākajiem uzstādījumam paredz – ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam ir jānodrošina augšana ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē. Janvārī Latvija saņēma rekomendācijas no ANO Bērnu tiesību komitejas par pasākumiem.

Jūlijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja jaunās audzināšanas vadlīnijas, kuras paredzēts īstenot visās izglītības iestādēs, izņemot augstskolas. Tās regulē ne tikai audzināšanas darbu, bet arī mācību materiālu izvēli Latvijas skolās. Savukārt pedagogi un skolu vadītāji mudina vecākus uzticēties skolotājiem un to profesionalitātei.