Uzsākot uzņēmējdarbību, jautājumu ir daudz un dažādi, un katram komersantam tie var būt atšķirīgi. Informāciju un konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, to skaitā par biznesa plāna izveidi, biznesa inkubatoriem Latvijas reģionos, semināriem un atbalsta iespējām, sniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Ikviens no mums gaida, ka, veltot spēkus aktīvai darba dzīvei, varēs rēķināties ar valsts finansiālu atbalstu vecumdienās. Lai arī pastāv viedoklis, ka pensijas jautājumi īpaši aktuāli ir tikai pirmspensijas vecuma cilvēkiem, tomēr arī gados jaunākajiem iedzīvotājiem ir būtiski interesēties un sekot līdzi tam, kā veidojas pensijas kapitāla uzkrājums, lai vēl šī kapitāla uzkrāšanas laikā izmantotu pieejamās iespējas ietekmēt tā apjomu.