Vairums latviešu tautas deju nākušas no sadzīves dancošanas un seno latviešu ikdienas rotaļām un rituāliem. Populārāko tautas deju praktizēšana ir veids, kādā varam saglabāt mums raksturīgās tradīcijas, tādēļ vērts atkārtot trīs vienkāršu deju – "Skroderis", "Tūdaliņ tāgadiņ" un "Plaukstiņpolka" – pamata soļus.

Vecāki bērniem lielākoties velta vispārīgas uzslavas, daudzinot viņus par gudrību, paklausību, panākumiem mācībās vai čaklumu, taču salīdzinoši reti izsaka atzinību par konkrēta uzdevuma paveikšanu un izvērtē pašu darba procesu.

Jauna mācību gada sākšanās mazāko klašu bērniem ir satraukumiem bagāts dzīves posms, tādēļ viņiem ļoti vajadzīgs vecāku atbalsts un iedrošinājums, kas palīdz iejusties mācību ritmā un vairo pārliecību par saviem spēkiem.

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudziem vecākiem aktuāls kļūst jautājums par bērnu pieskatīšanu. Gandrīz trīs ceturtdaļas (70%) Latvijas ģimeņu to atrisina, bērnus lūdzot pieskatīt vecvecākiem, un 30% to pamato ar vērtīgām iemaņām, ko bērni apgūst.