Valdība 16. jūlijā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos un papildinātos noteikumus par valsts finansiālā atbalsta sniegšanu tām ģimenēm, kuru bērni ir reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā.

Jaunrades deju konkursā "Kļavu lapu virpulī 2" īpašs prieks dejot bija Stopiņu novada vidējās paaudzes deju kolektīva "Luste" dalībniekiem, jo tieši viņu vadītāja Ineta Svilāne tika atzīta pa labāko.